Chuyển động ETEP
Họp khởi động đoàn hỗ trợ thực hiện Chương trình ETEP của Ngân hàng Thế giới
Họp khởi động đoàn hỗ trợ thực hiện Chương trình ETEP của Ngân hàng Thế giới

14/05/2018

ETEP - Ngày 14/5/2018, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng Thế giới (WB) họp khởi động đoàn hỗ trợ thực hiện Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ GV&CBQLCSGDPT (ETEP) của Ngân hàng Thế giới.

Hiệu trưởng phải là người “thuyền trưởng”
Hiệu trưởng phải là người “thuyền trưởng”

14/05/2018

ETEP - Tới đây sẽ áp dụng chương trình, sách giáo khoa mới, do vậy việc đổi mới phương pháp dạy - học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các nhà trường. Theo đó, hiệu trưởng phải là người thuyền trưởng và là nòng cốt về chuyên môn nghiệp vụ.

Bàn thảo, định hướng phát triển chương trình bồi dưỡng thường xuyên
Bàn thảo, định hướng phát triển chương trình bồi dưỡng thường xuyên

12/05/2018

Hội thảo “Định hướng phát triển các chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông và giảng viên sư phạm” nhằm đáp ứng yêu cầu Chuẩn nghề nghiệp, chương trình phổ thông tổng thể và nhu cầu bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên, CBQLCSGDPT và GVSP.

Định hướng phát triển các chương trình đào tạo cử nhân sư phạm, TH, THCS, THPT
Định hướng phát triển các chương trình đào tạo cử nhân sư phạm, TH, THCS, THPT

10/05/2018

ETEP - Từ ngày 10-12/5/2018, tại Tp Hồ Chí Minh, Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP) thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo - Tập huấn “Định hướng và phát triển khung chương trình đào tạo cử nhân sư phạm dùng chung Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông (TH, THCS, THPT).

Động lực để các trường sư phạm nâng cao chất lượng đào tạo
Động lực để các trường sư phạm nâng cao chất lượng đào tạo

03/05/2018

ETEP - Dự thảo chuẩn nghề nghiệp giảng viên sư phạm (GVSP) mà Bộ GD&ĐT đang xây dựng, xin ý kiến đóng góp, khi ban hành, đưa vào áp dụng sẽ góp phần chuẩn hóa đội ngũ GVSP và cán bộ QLGD.

Để Chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông phù hợp với thực tiễn, có tính khả thi
Để Chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông phù hợp với thực tiễn, có tính khả thi

27/04/2018

ETEP - Gần 200 đại biểu đến từ 13 Sở giáo dục, 1 trường Dự bị đại học, 8 trường sư phạm chủ chốt, trường Đại học Giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội, đại diện các đơn vị chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo tham gia Hội thảo góp ý Dự thảo Thông tư quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông trong hai ngày 26-27/4/2018 tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

Chuẩn nghề nghiệp giảng viên sư phạm góp phần phát triển đội ngũ
Chuẩn nghề nghiệp giảng viên sư phạm góp phần phát triển đội ngũ

25/04/2018

ETEP - Dự thảo Chuẩn giảng viên sư phạm đã thể hiện khá đầy đủ những tiêu chí, được mô tả rất cụ thể để làm rõ được đặc trưng sư phạm mà bộ chuẩn nghề nghiệp giảng viên sư phạm của Việt Nam cần có.

 Xây dựng "Chuẩn" nhằm phát triển đội ngũ nhà giáo, xây dựng chính sách đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ
Xây dựng "Chuẩn" nhằm phát triển đội ngũ nhà giáo, xây dựng chính sách đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ

24/04/2018

ETEP - Ngày 24/4/2018, tại Vĩnh Phúc, Ban Quản lý Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ GV & CBQLCSGDPT (ETEP)  phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục – Bộ GD&ĐT tổ chức Hội thảo góp ý Dự thảo Thông tư quy định chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông và chuẩn nghề nghiệp giảng viên sư phạm.