Chuyển động ETEP
Sẽ có bộ chỉ số đánh giá sự phát triển của các trường đại học Sư phạm
Sẽ có bộ chỉ số đánh giá sự phát triển của các trường đại học Sư phạm

02/10/2017

ETEP - Bộ chỉ số đo lường toàn diện, đánh giá sự phát triển của các trường đại học sư phạm sẽ góp phần hỗ trợ hoạt động tái cấu trúc hệ thống đào tạo.