Chuyển động ETEP
Sự sẵn sàng đổi mới của nhà giáo góp phần quan trọng xây dựng một nền giáo dục phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực học sinh
Sự sẵn sàng đổi mới của nhà giáo góp phần quan trọng xây dựng một nền giáo dục phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực học sinh

10/12/2018

ETEP - Đội ngũ nhà giáo, những người trực tiếp tạo nên chất lượng giáo dục, đóng vai trò quyết định cho thành công của công cuộc đổi mới GD&ĐT.

Không tạo áp lực và phát sinh thủ tục khi đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên
Không tạo áp lực và phát sinh thủ tục khi đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên

08/12/2018

ETEP - Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ lưu ý các Sở, Phòng GD&ĐT cần làm tốt công tác tuyên truyền nội dung các thông tư và tăng cường kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện đánh giá theo chuẩn.

"Chỉ triển khai thực hiện đánh giá theo chuẩn khi đảm bảo tất cả GV&CBQLGD nhận thức đầy đủ về chuẩn"
"Chỉ triển khai thực hiện đánh giá theo chuẩn khi đảm bảo tất cả GV&CBQLGD nhận thức đầy đủ về chuẩn"

08/12/2018

ETEP - Tính đến thời điểm này, Bộ GD&ĐT đã tổ chức được 3 đợt triển khai Thông tư 14 và Thông tư 20 đến 63 tỉnh thành phố trong cả nước, giúp các địa phương, cơ sở giáo dục hiểu rõ về chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông và chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông để thực hiện đúng chuẩn.

Xây dựng dự thảo quy định khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực mà người học đạt được đối với 19 ngành đào tạo giáo viên
Xây dựng dự thảo quy định khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực mà người học đạt được đối với 19 ngành đào tạo giáo viên

06/12/2018

ETEP - 19 ngành đào tạo giáo viên: Ngành sư phạm giáo dục tiểu học, sư phạm Khoa học tự nhiên, Lịch sử - Địa lí, Toán học, Ngữ văn, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Công nghệ, Tin học, Mỹ thuật, Âm nhạc, Giáo dục thể chất, Quản lý giáo dục và sư phạm Tâm lý học giáo dục.

Sẽ bồi dưỡng cho 28.000 giáo viên và 4.000 cán bộ quản lý giáo dục phổ thông cốt cán
Sẽ bồi dưỡng cho 28.000 giáo viên và 4.000 cán bộ quản lý giáo dục phổ thông cốt cán

04/12/2018

ETEP - “Chương trình ETEP đang phối hợp với Cục NG&CBQLGD phát triển Chương trình bồi dưỡng thường xuyên GV&CBQLPT các cấp học phổ thông theo hướng tiếp cận với chuẩn hiệu trưởng và chuẩn giáo viên vừa ban hành... Sẽ lựa chọn và bồi dưỡng cho 28.000 giáo viên và 4.000 cán bộ quản lý giáo dục phổ thông cốt cán”.

Triển khai Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT, ban hành chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông và Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐ, ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông tại khu vực Nam bộ
Triển khai Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT, ban hành chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông và Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐ, ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông tại khu vực Nam bộ

03/12/2018

ETEP- Việc triển khai thực hiện tốt hai thông tư mới ban hành đến các sở, phòng GD&ĐT và đội ngũ nhà giáo có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao năng lực, phát triển đội ngũ GV & CBQLCSGDPT, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, theo Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Vì sự phát triển, quyền lợi, hạnh phúc của học sinh
Vì sự phát triển, quyền lợi, hạnh phúc của học sinh

02/12/2018

ETEP - Các ý kiến của đại biểu đều thống nhất cho rằng, việc Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT, quy định chuẩn hiệu trưởng sở giáo dục phổ thông và Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT, quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông có  ý nghĩa lớn đối với việc phát triển năng lực hiệu trưởng/giáo viên trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo.

Triển khai Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ban hành chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông và Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
Triển khai Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ban hành chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông và Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

29/11/2018

ETEP - Hơn 260 đại biểu là những cán bộ sở/phòng giáo dục và đào tạo, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên cấp tiểu học, THCS, THPT đến từ 22 tỉnh thành khu vực phía bắc, đại diện Cục, Vụ liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và các trường đại học sư phạm tham gia ETEP (phía bắc) tham dự tập huấn.