Chuyển động ETEP
Góp ý chương trình bồi dưỡng giáo viên đáp ứng chương trình phổ thông mới
Góp ý chương trình bồi dưỡng giáo viên đáp ứng chương trình phổ thông mới

26/05/2018

ETEP - Nhiều ý kiến cho rằng ban soạn thảo nên kết hợp 2 hình thức bồi dưỡng tập trung và bồi dưỡng trực tuyến để tăng kỹ năng thực hành cho giáo viên.

Giáo viên cần 'đón đầu' chương trình giáo dục phổ thông mới
Giáo viên cần 'đón đầu' chương trình giáo dục phổ thông mới

26/05/2018

ETEP - Một trong những nội dung cơ bản, cấp bách hiện nay đó là cần bồi dưỡng cho giáo viên, cán bộ quản lý trường phổ thông nhằm đáp ứng với chương trình giáo dục phổ thông mới.

Phát triển chương trình đào tạo giáo viên
Phát triển chương trình đào tạo giáo viên

24/05/2018

ETEP - Năng lực chuyên môn là yếu tố chính của năng lực giáo viên, gồm kiến thức khoa học chuyên ngành và năng lực nghiên cứu, trong đó có nghiên cứu về giáo dục môn học.

Đào tạo giáo viên theo mô hình nào?
Đào tạo giáo viên theo mô hình nào?

24/05/2018

ETEP - UNESCO cho rằng vai trò của người giáo viên thế kỉ 21 có những thay đổi theo hướng đảm nhiệm nhiều chức năng hơn.

Trường ĐHSP - ĐH Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tham vấn các bên liên quan về thỏa thuận thực hiện Chương trình ETEP
Trường ĐHSP - ĐH Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tham vấn các bên liên quan về thỏa thuận thực hiện Chương trình ETEP

18/05/2018

ETEP - Ngày 16/5/2018, trường ĐHST - ĐH Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tham vấn các bên liên quan về thỏa thuận thực hiện CT ETEP

Định hướng phát triển các chương trình đào tạo cử nhân sư phạm trong khuôn khổ Chương trình ETEP
Định hướng phát triển các chương trình đào tạo cử nhân sư phạm trong khuôn khổ Chương trình ETEP

16/05/2018

ETEP - Chương trình đào tạo cử nhân sư phạm mới cần đảm bảo 7 yêu cầu chủ yếu.

Phát triển chương trình đào tạo giáo viên đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới
Phát triển chương trình đào tạo giáo viên đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới

16/05/2018

ETEP - Gần 100 đại biểu từ 8 trường sư phạm chủ chốt, các trường sư phạm, đại diện các sở giáo dục các địa phương khuc vực phía Bắc, các đơn vị chức năng của Bộ GD&ĐT tham dự Hội thảo - Tập huấn "Định hướng và phát triển khung chương trình đào tạo cử nhân sư phạm dùng chung (tiểu học, THCS, THPT), tại Hà Nội (từ 15-17/5/2018)

Bàn thảo về phát triển chương trình, tài liệu bồi dưỡng thường xuyên
Bàn thảo về phát triển chương trình, tài liệu bồi dưỡng thường xuyên

16/05/2018

ETEP - 100 chuyên gia giáo dục, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục khu vực phía Bắc luận bàn về phát triển chương trình, tài liệu bồi dưỡng thường xuyên giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông và giảng viên sư phạm.