Chuyển động ETEP
Giáo viên được tập huấn thế nào cho Chương trình giáo dục phổ thông mới
Giáo viên được tập huấn thế nào cho Chương trình giáo dục phổ thông mới

09/08/2019

ETEP - Trước khi bồi dưỡng, giáo viên phải nghiên cứu trước toàn bộ chương trình, từ chương trình tổng thể, chương trình môn học, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, nội dung, yêu cầu cần đạt được.

Chuẩn bị đội ngũ cho chương trình giáo dục phổ thông 2018
Chuẩn bị đội ngũ cho chương trình giáo dục phổ thông 2018

09/08/2019

ETEP - Bộ GD&ĐT đã tiến hành một khối lượng công việc tương đối lớn để chuẩn bị một đội ngũ GV, CBQLCSGDPT đạt chuẩn, có đủ phẩm chất và năng lực để triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới..

Tập huấn chương trình giáo dục phổ thông mới: Cách nào để tránh tình trạng “đầu voi đuôi chuột”?
Tập huấn chương trình giáo dục phổ thông mới: Cách nào để tránh tình trạng “đầu voi đuôi chuột”?

09/08/2019

ETEP - Cách làm của Hội thảo-Tập huấn lần này được đổi mới hoàn toàn, không theo hình thức giảng viên đứng nói một chiều còn người học chỉ ngồi nghe. Ở đây, các giảng viên sẽ được trực tiếp tham gia thảo luận, làm bài tập theo nhóm.

Các giảng viên sư phạm bàn thảo về “Dạy và học các chương trình bồi dưỡng thường xuyên tiếp cận theo năng lực”
Các giảng viên sư phạm bàn thảo về “Dạy và học các chương trình bồi dưỡng thường xuyên tiếp cận theo năng lực”

06/08/2019

ETEP - Đội ngũ giảng viên sư phạm chủ chốt, giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt đóng vai trò quan trọng, quyết định sự thành công của các hoạt động bồi dưỡng GV cốt cán"

Tập huấn 700 giảng viên sư phạm về thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018
Tập huấn 700 giảng viên sư phạm về thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018

01/08/2019

ETEP - Hôm nay 1/8/2019, tại Đà Nẵng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức bồi dưỡng về thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 cho đội ngũ giảng viên sư phạm chủ chốt, với mục tiêu bồi dưỡng nhân sự tham gia phát triển tài liệu và triển khai bồi dưỡng giáo viên phổ thông, nâng cao năng lực thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Góp ý  kiến bộ công cụ và tài liệu hướng dẫn TEIDI
Góp ý  kiến bộ công cụ và tài liệu hướng dẫn TEIDI

18/07/2019

ETEP - Trong 2 ngày 18-19/7/2019, BQL Chương trình ETEP tổ chức Hội thảo “Góp ý  kiến bộ công cụ và tài liệu hướng dẫn TEIDI sau khi đã được điều chỉnh, bổ sung” nhằm giới thiệu dự thảo tài liệu hướng dẫn đánh giá TEIDI năm 2019 và hướng dẫn một số nội dung đã được chỉnh sửa, bổ sung.

 Chương trình ETEP:  Triển khai công tác giám sát đánh giá thực hiện PA và sử dụng phần mềm quản lý M&E
Chương trình ETEP:  Triển khai công tác giám sát đánh giá thực hiện PA và sử dụng phần mềm quản lý M&E

11/07/2019

ETEP - Gần 60 đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên của 08 trường/học viện tham gia Chương trình ETEP bàn thảo về "Khung giám sát đánh giá của Chương trình ETEP" để hoàn thiện kế hoạch giám sát đánh giá của đơn vị mình.

Hội thảo - Tập huấn thiết kế modul E-learning
Hội thảo - Tập huấn thiết kế modul E-learning

10/06/2019

ETEP - Các chuyên gia về e-learning đã giúp học viên nắm vững các nguyên tắc cơ bản của dạy và học hiệu quả, nguyên tắc chi phối việc học tập trực tuyến hiệu quả.