kết quả lựa chọn
Kết qủa lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 04/ETEP/PTV/THGVCB
Kết qủa lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 04/ETEP/PTV/THGVCB

28/12/2018

ETEP - Kết qủa lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 04/ETEP/PTV/THGVCB, cung cấp dịch vụ tổ chức tập huấn hướng.

Thông  báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 08/ETEP/PTV/HTTK
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 08/ETEP/PTV/HTTK

11/12/2018

ETEP - Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 08/ETEP/PTV/HTTK, cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo tổng kết thực hiện chương trình 2018

Thông  báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 03/ETEP/PTV/HTCMMB
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 03/ETEP/PTV/HTCMMB

05/12/2018

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 03/ETEP/PTV/HTCMMB, cung cấp dịch vụ tổ chức các hội thảo chuyên môn tại Miền Bắc (05 cuộc hội thảo).

Thông  báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số  09/ETEP/PTV/TX: Thuê xe ô tô
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 09/ETEP/PTV/TX: Thuê xe ô tô

05/12/2018

ETEP - Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 09/ETEP/PTV/TX: Thuê xe ô tô

Thông  báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số  05/ETEP/HH/ĐG
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 05/ETEP/HH/ĐG

05/12/2018

ETEP -Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 05/ETEP/HH/ĐG: Mua sắm đồ gỗ cho Ban Quản lý Chương trình.

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 05/ETEP/PTV/HTCHTNN
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 05/ETEP/PTV/HTCHTNN

26/11/2018

ETEP - Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 05/ETEP/PTV/HTCHTNN, cung cấp dịch vụ tổ chức các cuộc hội thảo, tập huấn triển khai thực hiện Chuẩn và phát triển năng lực cho Giảng viên quản lý giáo dục.

Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số: 05/ETEP/TVH/TT
Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số: 05/ETEP/TVH/TT

26/10/2018

ETEP - Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số: 05/ETEP/TVH/TT, thuê tổ chức tư vấn thực hiện các hoạt động truyền thông cho giai đoạn 1 của Chương trình.

Thông báo kết quả mời thầu,  gói thầu số 31/ETEP/PTV/HTDPT
Thông báo kết quả mời thầu, gói thầu số 31/ETEP/PTV/HTDPT

27/08/2018

ETEP - Thông báo kết quả mời thầu, gói thầu số 31/ETEP/PTV/HTDPT, cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo tập huấn về phát triển năng lực cho giảng viên sư phạm chủ chốt - đợt 2 tại miền Nam