kết quả lựa chọn
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 88/ETEP/TVH/IVA
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 88/ETEP/TVH/IVA

01/11/2019

ETEP - Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 88/ETEP/TVH/IVA. Tên nhà thầu trúng thầu: Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục.

Kế hoạch Điều chỉnh thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng giai đoạn 2
Kế hoạch Điều chỉnh thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng giai đoạn 2

19/08/2019

ETEP - Kế hoạch Điều chỉnh thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng giai đoạn 2

 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê tổ chức tư vấn kiểm đếm DLIs (IVA)
 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê tổ chức tư vấn kiểm đếm DLIs (IVA)

19/08/2019

ETEP -  Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê tổ chức tư vấn kiểm đếm DLIs (IVA)

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số: 04/ETEP/PTV/BDTX,DH.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số: 04/ETEP/PTV/BDTX,DH.

19/08/2019

ETEP - Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số: 04/ETEP/PTV/BDTX,DH, “Cung cấp dịch vụ tổ chức các cuộc tập huấn các chương trình  BDTX tiếp cận theo năng lực;  tập huấn về hoạt động dạy học, thi kiểm tra đánh giá kết quả của người học (04 cuộc tập huấn)”.

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 04/ETEP/TVH/KTNB
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 04/ETEP/TVH/KTNB

17/05/2019

ETEP - Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 04/ETEP/TVH/KTNB, thuê tổ chức tư vấn nâng cao năng lực kiểm toán nội bộ cho Chương trình.

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 47/ETEP/TVCNQT/BD
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 47/ETEP/TVCNQT/BD

18/03/2019

ETEP - Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 47/ETEP/TVCNQT/BD, thuê tư vấn cá nhân quốc tế về bồi dưỡng cho giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, giảng viên sư phạm và giảng viên quản lý giáo dục.

Kết qủa lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 04/ETEP/PTV/THGVCB
Kết qủa lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 04/ETEP/PTV/THGVCB

28/12/2018

ETEP - Kết qủa lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 04/ETEP/PTV/THGVCB, cung cấp dịch vụ tổ chức tập huấn hướng.

Thông  báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 08/ETEP/PTV/HTTK
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 08/ETEP/PTV/HTTK

11/12/2018

ETEP - Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 08/ETEP/PTV/HTTK, cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo tổng kết thực hiện chương trình 2018