kết quả lựa chọn
Thông  báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 03/ETEP/PTV/HTCMMB
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 03/ETEP/PTV/HTCMMB

05/12/2018

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 03/ETEP/PTV/HTCMMB, cung cấp dịch vụ tổ chức các hội thảo chuyên môn tại Miền Bắc (05 cuộc hội thảo).

Thông  báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số  09/ETEP/PTV/TX: Thuê xe ô tô
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 09/ETEP/PTV/TX: Thuê xe ô tô

05/12/2018

ETEP - Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 09/ETEP/PTV/TX: Thuê xe ô tô

Thông  báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số  05/ETEP/HH/ĐG
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 05/ETEP/HH/ĐG

05/12/2018

ETEP -Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 05/ETEP/HH/ĐG: Mua sắm đồ gỗ cho Ban Quản lý Chương trình.

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 05/ETEP/PTV/HTCHTNN
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 05/ETEP/PTV/HTCHTNN

26/11/2018

ETEP - Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 05/ETEP/PTV/HTCHTNN, cung cấp dịch vụ tổ chức các cuộc hội thảo, tập huấn triển khai thực hiện Chuẩn và phát triển năng lực cho Giảng viên quản lý giáo dục.

Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số: 05/ETEP/TVH/TT
Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số: 05/ETEP/TVH/TT

26/10/2018

ETEP - Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số: 05/ETEP/TVH/TT, thuê tổ chức tư vấn thực hiện các hoạt động truyền thông cho giai đoạn 1 của Chương trình.

Thông báo kết quả mời thầu,  gói thầu số 31/ETEP/PTV/HTDPT
Thông báo kết quả mời thầu, gói thầu số 31/ETEP/PTV/HTDPT

27/08/2018

ETEP - Thông báo kết quả mời thầu, gói thầu số 31/ETEP/PTV/HTDPT, cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo tập huấn về phát triển năng lực cho giảng viên sư phạm chủ chốt - đợt 2 tại miền Nam

Thông báo kết quả trúng thầu, gói thầu số 30/ETEP/PTV/HTPTCT
Thông báo kết quả trúng thầu, gói thầu số 30/ETEP/PTV/HTPTCT

27/08/2018

ETEP - Thông báo kết quả trúng thầu, gói thầu số 30/ETEP/PTV/HTPTCT, cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo tập huấn về phát triển năng lực cho giảng viên sư phạm chủ chốt - đợt 1 tại miền Bắc.

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu “Cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo"
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu “Cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo"

06/08/2018

ETEP - Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu “Cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo, tập huấn định hướng và phát triển chương trình đào tạo thạc sĩ Quản lý giáo dục tiên tiến về quản trị trường phổ thông”.