Đào tạo - Bồi dưỡng
Giải pháp nâng cao năng lực giáo viên
Giải pháp nâng cao năng lực giáo viên

01/12/2018

ETEP - Mỗi giáo viên phải tự bồi dưỡng năng lực nghiệp vụ sư phạm trên cơ sở tự đánh giá năng lực của bản thân. Mỗi giáo viên phải là người có nhu cầu tự học, tự bồi dưỡng trên cơ sở tự xác định cho bản thân những năng lực NVSP cần bồi dưỡng.

Hai giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo
Hai giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo

27/11/2018

ETEP - Hiện nay, ngành giáo dục tập trung triển khai Chương trình "Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông" (ETEP) với mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ, thông qua phát triển nghề nghiệp theo nhu cầu thực tiễn.

Đào tạo giáo viên trong bối cảnh mới
Đào tạo giáo viên trong bối cảnh mới

25/11/2018

ETEP - Đổi mới đào tạo giáo viên (GV) một cách tổng thể trong trường sư phạm và đồng bộ với công tác phát triển nghề nghiệp của GV, nguồn nhân lực chất lượng cao của đội ngũ giảng viên SP đang là vấn đề cấp bách. 

Học trực tuyến: Tốc độ phát triển nhanh mở ra kỷ nguyên đào tạo mới
Học trực tuyến: Tốc độ phát triển nhanh mở ra kỷ nguyên đào tạo mới

24/11/2018

ETEP - Số người đăng ký học trực tuyến trên thế giới tăng từ khoảng 60 triệu người trong năm 2016 lên khoảng 70 triệu người năm 2017.

Thủ tướng: Người thầy phải “gieo mầm” những phẩm chất tốt đẹp
Thủ tướng: Người thầy phải “gieo mầm” những phẩm chất tốt đẹp

20/11/2018

ETEP - Mỗi nhà giáo bằng những cách khác nhau đã và đang tham gia vào quá trình đổi mới giáo dục bằng sự tận tâm, tận lực, trách nhiệm và tâm huyết.

Đội ngũ nhà giáo là yếu tố then chốt quyết định thành công của giáo dục
Đội ngũ nhà giáo là yếu tố then chốt quyết định thành công của giáo dục

20/11/2018

ETEP - Đảng và Chính phủ luôn xác định đội ngũ nhà giáo là yếu tố then chốt quyết định thành công sự nghiệp GD&ĐT. Con đường đổi mới chỉ ở những bước đầu, phía trước còn rất nhiều gian khó.

Chất lượng giáo viên: Cần chuẩn trình độ, hơn chuẩn bằng cấp
Chất lượng giáo viên: Cần chuẩn trình độ, hơn chuẩn bằng cấp

12/11/2018

ETEP - Cả nước còn gần 160.000 giáo viên tiểu học cần được bồi dưỡng, đào tạo nâng chuẩn.

Đảm bảo cơ hội được chuẩn hóa trước khi dừng tuyển mới GV có trình độ Trung cấp và Cao đẳng
Đảm bảo cơ hội được chuẩn hóa trước khi dừng tuyển mới GV có trình độ Trung cấp và Cao đẳng

12/11/2018

ETEP - Bộ GD&ĐT cho biết sẽ chỉ đạo các địa phương xây dựng lộ trình, kế hoạch bồi dưỡng và đào tạo lại để nâng chuẩn trình độ giáo viên lên đại học sư phạm trong thời gian khoảng 5 năm trước khi thực hiện chủ trương không tuyển mới giáo viên dạy tiểu học có trình độ trung cấp hoặc CĐ sư phạm.