Đào tạo - Bồi dưỡng
Đổi mới nội dung, phương pháp bồi dưỡng, chú trọng khâu kiểm tra đánh giá
Đổi mới nội dung, phương pháp bồi dưỡng, chú trọng khâu kiểm tra đánh giá

25/01/2019

ETEP - Đổi mới nội dung, phương pháp bồi dưỡng, chú trọng khâu kiểm tra đánh giá, khắc phục triệt để tình trạng “điểm danh, ghi tên” trong tập huấn, bồi dưỡng giáo viên.

Bồi dưỡng giáo viên – yếu tố then chốt quyết định thành công của giáo dục
Bồi dưỡng giáo viên – yếu tố then chốt quyết định thành công của giáo dục

25/01/2019

ETEP - Căn cứ lộ trình triển khai áp dụng Chương trình giáo dục phổ thông mới, các địa phương xác định đối tượng và số lượng giáo viên cần bồi dưỡng từng năm để tổ chức bồi dưỡng đại trà ở địa phương theo phương thức ứng dụng công nghệ thông tin – giáo viên tự học các bài giảng và tài liệu đã được đưa lên mạng, có sự hỗ trợ của giáo viên cốt cán.

Bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới
Bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới

14/01/2019

ETEP - Chất lượng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở là yếu tố quan trọng bậc nhất để tiến hành thực hiện thành công Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Nâng chuẩn trình độ giáo viên tiểu học: Yếu tố then chốt nâng cao chất lượng giáo dục
Nâng chuẩn trình độ giáo viên tiểu học: Yếu tố then chốt nâng cao chất lượng giáo dục

11/01/2019

ETEP - Ðội ngũ giáo viên (GV) là một trong những nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp đổi mới GD. Vì vậy, muốn nâng cao chất lượng GD phải bắt đầu từ đội ngũ GV để đáp ứng yêu cầu đổi mới sự nghiệp GD một cách cơ bản và toàn diện.

Bồi dưỡng giáo viên qua mạng là “đột phá”
Bồi dưỡng giáo viên qua mạng là “đột phá”

07/01/2019

ETEP - Bồi dưỡng giáo viên qua mạng là “đột phá”, nhưng quan trọng không kém là phải thúc đẩy vai trò của các trường sư phạm. Sắp xếp lại các trường này cũng là một nhiệm vụ trọng tâm của năm 2019.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: 2019 - Năm vì đội ngũ giáo viên
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: 2019 - Năm vì đội ngũ giáo viên

05/01/2019

ETEP - Năm 2019, trọng tâm của ngành là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu mới; Quan tâm, ưu tiên cho việc giảm áp lực cho giáo viên, tạo động lực cho họ yên tâm công tác.

4 giải pháp cho bài toán khó bồi dưỡng giáo viên
4 giải pháp cho bài toán khó bồi dưỡng giáo viên

03/01/2019

ETEP - Để công tác bồi dưỡng đạt hiệu quả thì câu hỏi đầu tiên nhà quản lý phải trả lời với GV là tại sao họ phải bồi dưỡng và tự bồi dưỡng.

Tập huấn, bồi dưỡng giáo viên: Khắc phục triệt để tình trạng “điểm danh, ghi tên”
Tập huấn, bồi dưỡng giáo viên: Khắc phục triệt để tình trạng “điểm danh, ghi tên”

03/01/2019

ETEP - Bộ trưởng nhấn mạnh tới yếu tố tự học trong tổ chức đào tạo, bồi dưỡng. Muốn thực hiện được điều đó thì các dạng thức, sản phẩm tài liệu phải phù hợp, trong đó sản phẩm dạng trực quan sinh động thông qua các video clip hướng dẫn là phù hợp hơn cả.