Đào tạo - Bồi dưỡng
Nhiệm vụ của giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt: Hướng dẫn CBQLCSGDPT cốt cán và hỗ trợ CBQLCSGDPT đại trà học tập
Nhiệm vụ của giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt: Hướng dẫn CBQLCSGDPT cốt cán và hỗ trợ CBQLCSGDPT đại trà học tập

11/05/2020

ETEP - Trong hoạt động bồi dưỡng, phát triển nghề nghiệp GV và CBQLCSGDPT, các giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt có nhiệm vụ: Hướng dẫn CBQLCSGDPT cốt cán và hỗ trợ CBQLCSGDPT đại trà học tập các mô đun.

Nhiệm vụ của giảng viên sư phạm chủ chốt: Hướng dẫn GVPT cốt cán và hỗ trợ GVPT đại trà học tập các mô đun
Nhiệm vụ của giảng viên sư phạm chủ chốt: Hướng dẫn GVPT cốt cán và hỗ trợ GVPT đại trà học tập các mô đun

08/05/2020

ETEP - Trong hoạt động bồi dưỡng, phát triển nghề nghiệp GV và CBQLCSGDPT, các giảng viên sư phạm chủ chốt có nhiệm vụ: Hướng dẫn GVPT cốt cán và hỗ trợ GVPT đại trà học tập các mô đun.

Nhiệm vụ của hiệu trưởng: Quản lý bồi dưỡng GVPT và CBQLCSGDPT
Nhiệm vụ của hiệu trưởng: Quản lý bồi dưỡng GVPT và CBQLCSGDPT

07/05/2020

ETEP - Nhiệm vụ của hiệu trưởng: Quản lý bồi dưỡng GVPT và CBQLCSGDPT, trong hoạt động bồi dưỡng phát triển nghề nghiệp, đáp ứng đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.

 Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán - Hỗ trợ đồng nghiệp trong hoạt động bồi dưỡng, phát triển nghề nghiệp
Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán - Hỗ trợ đồng nghiệp trong hoạt động bồi dưỡng, phát triển nghề nghiệp

05/05/2020

ETEP - Trong hoạt động bồi dưỡng phát triển nghề nghiệp, đáp ứng đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới và chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán có những nhiệm vụ cụ thể sau đây.

Giáo viên cốt cán - Hỗ trợ đồng nghiệp trong hoạt động bồi dưỡng phát triển nghề nghiệp 
Giáo viên cốt cán - Hỗ trợ đồng nghiệp trong hoạt động bồi dưỡng phát triển nghề nghiệp 

05/05/2020

ETEP - Trong hoạt động bồi dưỡng phát triển nghề nghiệp, đáp ứng đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới và chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông, giáo viên cốt cán có nhiệm vụ quan trọng là hỗ trợ đồng nghiệp tự bồi dưỡng thường xuyên, liên tục tại nhà trường. 

Bồi dưỡng đội ngũ để thực hiện Chương trình phổ thông năm 2018
Bồi dưỡng đội ngũ để thực hiện Chương trình phổ thông năm 2018

17/04/2020

ETEP - Bộ GD&ĐT đã ban hành kế hoạch bồi dưỡng giáo viên dạy đại trà, trong đó có những nội dung riêng đối với giáo viên dạy lớp 1 năm học tới, để các địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết và thực hiện bồi dưỡng từ cuối tháng 4/2020, bảo đảm kịp thời triển khai chương trình mới ở lớp 1 năm học 2020 - 2021.

Đổi mới phương thức dạy học và bồi dưỡng trong bối cảnh dịch Covid-19
Đổi mới phương thức dạy học và bồi dưỡng trong bối cảnh dịch Covid-19

17/04/2020

ETEP - Ngành giáo dục đang bị tác động rất lớn bởi dịch Covid-19. Nhưng đây cũng là dịp để hoạt động giáo dục đổi mới “căn bản và toàn diện” từ tư duy đến hành động, từ gia đình đến nhà trường và toàn xã hội.

Triển khai bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông
Triển khai bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông

14/04/2020

ETEP - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Công văn số 1201/BGDĐT-GDTrH về việc bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong đó, đối tượng bồi dưỡng là giáo viên, cán bộ quản lý của địa phương.