Đào tạo - Bồi dưỡng
Giáo viên được hỗ trợ để thành công
Giáo viên được hỗ trợ để thành công

16/03/2018

ETEP - Định hướng đào tạo giáo viên trong bối cảnh hiện nay là nâng cao tính chuyên nghiệp giáo viên, đồng thời mang đến cho bản thân người giáo viên hứng thú nghề nghiệp để thực hành giảng dạy một cách hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội.

Đổi mới công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục
Đổi mới công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục

15/03/2018

ETEP - Trong công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, cần lấy đổi mới quản lý giáo dục là khâu đột phá; xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là khâu then chốt.

Giáo dục trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
Giáo dục trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

13/03/2018

ETEP - Cần có đội ngũ giáo viên với khả năng truyền cảm hứng cho người học để có thể học tập suốt đời thích nghi với mọi biến động của cuộc sống sau khi rời nhà trường. Thành quả mà giáo dục đóng góp cho xã hội không phải là bằng cấp mà là giá trị của mỗi người tạo ra cho xã hội.

Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên theo hướng phát triển năng lực gắn với thực tiễn phổ thông
Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên theo hướng phát triển năng lực gắn với thực tiễn phổ thông

08/03/2018

ETEP - Trong đào tạo giáo viên, vai trò của thực tiễn trường phổ thông là rất quan trọng đối với quá trình phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên.

Đổi mới nhà trường, hiệu trưởng cần thích ứng
Đổi mới nhà trường, hiệu trưởng cần thích ứng

08/03/2018

ETEP - Năng lực thích ứng (AIlaptability Quotient -AQ) ngày càng quan trọng với các nhà lãnh đạo - những người đứng đầu tổ chức, trong đó có lãnh đạo nhà trường. AQ là khả năng thích ứng, duy trì sự thay đổi của môi trường và đổi mới nhà trường.

Để cán bộ quản lí GD có tầm nhìn và năng lực sáng tạo
Để cán bộ quản lí GD có tầm nhìn và năng lực sáng tạo

05/03/2018

ETEP - Khoảng 1/4 sự thay đổi trong thành tích học tập của học sinh được giải thích là do năng lực lãnh đạo nhà trường.

Ba việc cần làm để có đội ngũ nhà giáo tiên tiến
Ba việc cần làm để có đội ngũ nhà giáo tiên tiến

01/03/2018

Đội ngũ người thầy đang vận động trong “bối cảnh kép”: Vừa phải thực hiện các nhiệm vụ của đổi mới GD theo tinh thần Nghị quyết 29/TW, vừa phải chủ động thích ứng với động thái của CMCN 4.0.

Giúp giáo viên chủ động đáp ứng yêu cầu mới
Giúp giáo viên chủ động đáp ứng yêu cầu mới

26/02/2018

ETEP - Bồi dưỡng là yêu cầu bắt buộc để phát triển năng lực nghề nghiệp suốt đời của giáo viên. Quá trình phát triển nghề nghiệp thực chất là quá trình làm cho giáo viên chủ động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển giáo dục các cấp học, bậc học.