Đào tạo - Bồi dưỡng
Đổi mới giáo dục – Nhìn từ góc độ người thầy
Đổi mới giáo dục – Nhìn từ góc độ người thầy

05/02/2018

ETEP - Trong bối cảnh đổi mới hiện nay, người thầy tham gia trực tiếp trong quá trình thiết kế hệ thống chính sách, những quyết sách, tham gia ý kiến vào những vấn đề cụ thể như chương trình phổ thông mới, tham gia vào quá trình thẩm định chương trình chi tiết, tham gia vào quá trình viết SGK.

Cách mạng 4.0 và những năng lực người quản trị trường đại học cần có
Cách mạng 4.0 và những năng lực người quản trị trường đại học cần có

05/02/2018

ETEP - Từ kết quả nghiên cứu của mình, TS Trần Ngọc Sơn – Trường Đại học Đông Á cho rằng, trước cuộc Cách mạng 4.0, người quản trị trường đại học cần có những năng lực cần thiết.

Khuyến nghị xây dựng chuẩn nghề nghiệp giáo viên từ SEAMEO
Khuyến nghị xây dựng chuẩn nghề nghiệp giáo viên từ SEAMEO

01/02/2018

ETEP - Khung năng lực giáo viên dành cho các nước Đông Nam Á – do SEAMEO xây dựng, như một văn bản mang tính khuyến nghị cho tất cả các nước trong khối; để từ đó mỗi nước căn cứ vào tình hình cụ thể của mình đề xuất phương án xây dựng chuẩn nghề nghiệp giáo viên. Dự thảo Khung năng lực nói trên đang được SEAMEO xây dựng và công bố trong thời gian tới.

Giáo dục trực tuyến có thể thay thế giáo dục truyền thống?
Giáo dục trực tuyến có thể thay thế giáo dục truyền thống?

31/01/2018

ETEP - Dù đã từng cho thấy nhiều sự ưu việt, khả năng tùy biến, ứng dụng của mình nhưng sự phát triển của MOOC (lớp học trực tuyến quy mô lớn) đã có dấu hiệu chững lại trong khi các trường đại học, đại diện cho phương thức giáo dục truyền thống lại liên tục đưa ra những mô hình, cách thức giảng dạy mới trong những năm trở lại đây.

Bồi dưỡng giáo viên: Yêu cầu cấp bách trong đổi mới giáo dục
Bồi dưỡng giáo viên: Yêu cầu cấp bách trong đổi mới giáo dục

29/01/2018

ETEP - Trong nền giáo dục hiện đại, với quan điểm đi theo phương pháp dạy học tiên tiến 'lấy người học làm trung tâm', giáo viên giữ vai trò then chốt quyết định việc dạy và học có chất lượng. Vì vậy, trong tiến trình đổi mới giáo dục toàn diện hiện nay, vấn đề xây dựng lại đội ngũ giáo viên cần được đặt ra một cách nghiêm túc nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

Giáo dục sẽ tạo ra nhân tố mới cho các cuộc cách mạng công nghiệp
Giáo dục sẽ tạo ra nhân tố mới cho các cuộc cách mạng công nghiệp

29/01/2018

ETEP - Theo TS Trần Ngọc Sơn – Trường Đại học Đông Á, trong xu thế hiện nay, giáo dục là một trong những lĩnh vực chịu sự tác động mạnh mẽ của CMCN 4.0, đồng thời giáo dục cũng sẽ góp phần tạo ra những nhân tố mới cho các cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) tiếp theo.

Đổi mới bồi dưỡng.... để bắt nhịp với Chương trình, sách giáo khoa mới
Đổi mới bồi dưỡng.... để bắt nhịp với Chương trình, sách giáo khoa mới

24/01/2018

ETEP - Công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đòi hỏi nhà trường, sinh viên sư phạm phải đồng hành cùng các trường phổ thông trong công cuộc đổi mới toàn diện giáo dục đào tạo.

Xây dựng chiến lược phát triển năng lực giảng viên sư phạm
Xây dựng chiến lược phát triển năng lực giảng viên sư phạm

23/01/2018

ETEP - Đứng trước yêu cầu đổi mới giáo dục ở nước ta hiện nay, cần thiết phải xây dựng chiến lược đào tạo mới, đào tạo lại, bồi dưỡng phát triển năng lực giảng viên sư phạm, tạo điều kiện thuận lợi, đồng thời có cơ chế để giảng viên tự nâng cao trình độ về cả chuyên môn, nghiệp vụ lẫn ý thức giá trị nghề nghiệp.