Đào tạo - Bồi dưỡng
Đào tạo giáo viên trước yêu cầu đổi mới
Đào tạo giáo viên trước yêu cầu đổi mới

07/02/2020

ETEP - Cải cách đổi mới giáo dục phải được lên kế hoạch tiến hành song song với chú trọng nhiều hơn vào công tác phát triển chuyên môn cho đội ngũ GV. GV phải được đào tạo, bồi dưỡng trước, thí điểm lên HS, nhà trường sau, cuối cùng mới áp dụng đại trà trên diện rộng để đảm bảo kế hoạch đổi mới có hiệu quả sau khi điều chỉnh và bổ sung hợp lí, phù hợp.

Bồi dưỡng hơn 28.000 giáo viên cốt cán: Bộ trưởng GD&ĐT yêu cầu gì?
Bồi dưỡng hơn 28.000 giáo viên cốt cán: Bộ trưởng GD&ĐT yêu cầu gì?

20/01/2020

ETEP - “Các giáo viên được cử đi bồi dưỡng cốt cán phải đúng người, đúng việc. Các trường đại học sư phạm nên chú trọng công tác kiểm tra đầu vào của đội ngũ này, song song với kiểm duyệt đầu ra, để đảm bảo chất lượng. Quá trình tổ chức phải làm thế nào để giáo viên thay đổi nhận thức và hành động, biến quá trình được bồi dưỡng thành tự bồi dưỡng” -

Bồi dưỡng cán bộ quản lý cốt cán: Những điểm khác biệt
Bồi dưỡng cán bộ quản lý cốt cán: Những điểm khác biệt

20/01/2020

ETEP - Đội ngũ CBQL cơ sở GDPT cốt cán có vai trò quan trọng, trọng trách to lớn trong triển khai bồi dưỡng CBQL đại trà. Cụ thể: Hỗ trợ, tư vấn cho CBQL cơ sở GDPT trong cụm trường phát triển năng lực lãnh đạo, quản lý trường phổ thông theo chuẩn hiệu trưởng, tư vấn trong việc xây dựng kế hoạch tự học, tự phát triển năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên và chuẩn hiệu trưởng mới. 

Bồi dưỡng giáo viên cốt cán: Kiểm tra đầu vào, kiểm duyệt đầu ra
Bồi dưỡng giáo viên cốt cán: Kiểm tra đầu vào, kiểm duyệt đầu ra

14/01/2020

ETEP - Theo Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ, các giáo viên được cử đi bồi dưỡng cốt cán phải đúng người, đúng việc. Các trường đại học sư phạm (ĐHSP) nên chú trọng công tác kiểm tra đầu vào của đội ngũ này, song song với kiểm duyệt đầu ra, để đảm bảo chất lượng. Quá trình tổ chức phải làm thế nào để giáo viên thay đổi nhận thức và hành động, biến quá trình được bồi dưỡng thành tự bồi dưỡng.

Bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục cốt cán: Giải quyết vấn đề thực tiễn của nhà trường
Bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục cốt cán: Giải quyết vấn đề thực tiễn của nhà trường

13/01/2020

ETEP - Nét mới rõ nhất là ở hình thức tổ chức tập huấn, bồi dưỡng. Đó là sự kết hợp giữa bồi dưỡng trực tuyến và trực tiếp. Hình thức này nếu như được khai thác tốt thì sẽ tác động tích cực đến quá trình tập huấn.

Triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông mới: Tăng tính chủ động cho giáo viên
Triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông mới: Tăng tính chủ động cho giáo viên

12/01/2020

ETEP - Theo PGS.TS Nguyễn Văn Hiền - Phó Giám đốc Chương trình Phát triển các trường sư phạm, để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP) đáp ứng với Chương trình Giáo dục phổ thông mới (GDPT) mới, hoạt động bồi dưỡng giáo viên cốt cán trong khuôn khổ Chương trình ETEP đã tạo hiệu ứng tích cực với người học với nhiều điểm mới mang tính đột phá, trong đó vừa kết hợp bồi dưỡng qua mạng và bồi dưỡng trực tiếp.

Chuẩn bị cho chương trình giáo dục phổ thông 2018: Sẽ có cơ chế vinh danh “hạt nhân” xuất sắc các khóa bồi dưỡng giáo viên
Chuẩn bị cho chương trình giáo dục phổ thông 2018: Sẽ có cơ chế vinh danh “hạt nhân” xuất sắc các khóa bồi dưỡng giáo viên

12/01/2020

ETEP - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết, năm 2020 tiếp tục bồi dưỡng các nội dung chuyên sâu về phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá và xây dựng kế hoạch dạy học cho giáo viên phổ thông cốt cán và mở rộng bồi dưỡng giáo viên đại trà, trong đó ưu tiên giáo viên lớp 1.

Dạy học phát triển năng lực: Tích cực hóa hoạt động của học sinh
Dạy học phát triển năng lực: Tích cực hóa hoạt động của học sinh

27/12/2019

ETEP - Bộ GD&ĐT ban hành Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Chương trình được triển khai bắt đầu từ lớp 1 năm học 2020 - 2021. Tuy nhiên, dạy học phát triển năng lực không chờ đến khi thực hiện chương trình mới.