Đào tạo - Bồi dưỡng
Bồi dưỡng giáo viên: Sẽ không còn “tam sao thất bản”
Bồi dưỡng giáo viên: Sẽ không còn “tam sao thất bản”

03/04/2019

ETEP - Cách thức bồi dưỡng giáo viên trong Chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ bảo đảm từng GV được báo cáo viên cấp trung ương trực tiếp bồi dưỡng; tránh tình trạng trước đây qua nhiều “cấp” trung gian bồi dưỡng dẫn đến “tam sao thất bản”.

Các trường sư phạm chuyển động cùng Chương trình GDPT mới
Các trường sư phạm chuyển động cùng Chương trình GDPT mới

03/04/2019

ETEP - Trong đào tạo phải chú ý đến kĩ năng thực hành sư phạm. Khi thực hiện Chương trình GDPT mới, kỹ năng này càng cần được phát huy nhằm bảo đảm phát triển năng lực phẩm chất của HS.

Bồi dưỡng giáo viên, CBQL giáo dục phải là nhu cầu tự thân
Bồi dưỡng giáo viên, CBQL giáo dục phải là nhu cầu tự thân

31/03/2019

ETEP - “Bồi dưỡng nhằm tăng cường năng lực của đội ngũ nhà giáo và CBLQ giáo dục, đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện chương trình GDPT mới. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng phải phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng được bồi dưỡng; đảm bảo thiết thực, hiệu quả”

Mở thêm 5 ngành đào tạo giáo viên tích hợp để đón đầu chương trình mới
Mở thêm 5 ngành đào tạo giáo viên tích hợp để đón đầu chương trình mới

26/03/2019

ETEP - Việc mở các ngành học này, sau bốn năm, số sinh viên ra trường sẽ có thể đáp ứng ngay chương trình giảng dạy mới mà không phải đào tạo hoặc bổ sung thêm kiến thức”.

Giáo viên cần sẵn sàng đổi mới
Giáo viên cần sẵn sàng đổi mới

25/03/2019

ETEP - Trải nghiệm thực tế dạy học cũng như khi tham gia nhiều diễn đàn giáo dục lớn, cô giáo đến từ Trường THPT số 3 Lào Cai có những chia sẻ tâm huyết, giúp người giáo viên bắt kịp với những thay đổi nhanh chóng của giáo dục, đặc biệt khi triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới. 

Để đội ngũ giáo viên thích ứng chương trình giáo dục phổ thông mới
Để đội ngũ giáo viên thích ứng chương trình giáo dục phổ thông mới

13/03/2019

ETEP - Trước mắt, Bộ GD&ĐT sẽ tập trung tập huấn cho một số lượng giảng viên sư phạm và giảng viên quản lý giáo dục nòng cốt hiểu rõ về chương trình mới, cách thức triển khai, yêu cầu đổi mới của tất cả môn học. Sau đó sẽ bồi dưỡng cho 35.000 giáo viên cốt cán.

Chuyển động để bắt kịp đổi mới
Chuyển động để bắt kịp đổi mới

13/03/2019

ETEP - Dạy học phân hóa, dạy học cá biệt, dạy học tích hợp là những năng lực còn yếu kém ở đại bộ phận GV hiện nay nên bồi dưỡng GV ưu tiên các kiến thức, kĩ năng về năng lực đó.

Tập huấn cho chương trình giáo dục mới: Bắt đầu từ 35.000 giáo viên cốt cán
Tập huấn cho chương trình giáo dục mới: Bắt đầu từ 35.000 giáo viên cốt cán

12/03/2019

ETEP - Ngay từ khi bắt đầu triển khai xây dựng chương trình giáo dục phổ thông mới, Bộ GD-ĐT đã chú trọng việc tập huấn giáo viên để đổi mới việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng của chương trình mới.