Đào tạo - Bồi dưỡng
Phát huy vai trò dẫn đường trong công cuộc đổi mới của trường sư phạm
Phát huy vai trò dẫn đường trong công cuộc đổi mới của trường sư phạm

07/06/2019

ETEP - Để nâng cao năng lực giảng viên, Trường ĐH Sư phạm-ĐH Thái Nguyên đã đẩy mạnh đổi mới, xây dựng phát triển chương trình đào tạo, đi tiên phong trong kiểm định, đánh giá Chương trình đào tạo giáo viên. 

Để trường đại học vững cả “2 chân” đào tạo và nghiên cứu
Để trường đại học vững cả “2 chân” đào tạo và nghiên cứu

07/06/2019

ETEP - GS Nguyễn Văn Minh cho rằng, cần ưu tiên xây dựng các cơ sở nghiên cứu liên ngành phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, nhất là nông nghiệp, công nghiệp tiêu dùng, thủy sản và công nghệ thông tin. 

Nhân tố quyết định chất lượng đào tạo sư phạm
Nhân tố quyết định chất lượng đào tạo sư phạm

03/06/2019

ETEP - Có thể nói, trong quá trình đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giáo viên cần được ưu tiên. Bởi có giải quyết thành công bài toán nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo mới có thể hy vọng vào sự thành công của đổi mới giáo dục.

Xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu mới
Xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu mới

03/06/2019

ETEP - Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên; biến quá trình đào tạo, bồi dưỡng thành tự đào tạo, bồi dưỡng...góp phần xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu mới.

Giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở GD sẽ được bồi dưỡng thường xuyên theo 3 loại hình
Giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở GD sẽ được bồi dưỡng thường xuyên theo 3 loại hình

31/05/2019

ETEP - Giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở GD sẽ được bồi dưỡng thường xuyên theo 3 loại hình: Tập trung, bán tập trung, từ xa.

Tái cấu trúc trường sư phạm: Nâng tầm vị thế giáo viên
Tái cấu trúc trường sư phạm: Nâng tầm vị thế giáo viên

30/05/2019

ETEP - Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập hiện nay việc tái cấu trúc tổ chức được xem như một trong những yêu cầu quan trọng để đổi mới đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng giáo viên. Xuất phát từ yêu cầu của thực tế, việc tái cấu trúc các trường ĐH Sư phạm đòi hỏi các nhà trường nghiên cứu và có hướng đi phù hợp.

Kiến tạo môi trường phát triển năng lực sư phạm cho giáo viên
Kiến tạo môi trường phát triển năng lực sư phạm cho giáo viên

27/05/2019

ETEP - Trong các trường học, hiệu trưởng có ảnh hưởng đến sự phát triển năng lực nghề nghiệp của GV. Hiệu trưởng phải là người kiến tạo môi trường để GV phát triển năng lực sư phạm.

Tập huấn giáo dục phát triển năng lực và triển khai thực hiện chương trình GDPT mới
Tập huấn giáo dục phát triển năng lực và triển khai thực hiện chương trình GDPT mới

20/05/2019

ETEP - Học viên sẽ nghiên cứu dạy học chiến lược, cách cung cấp và tần suất học liệu cho học sinh, cách áp dụng học liệu trong đánh giá;Nghiên cứu kinh nghiệm đánh giá năng lực quốc tế, các nguyên tắc đánh giá, xây dựng và sử dụng rubrik trong đánh giá theo năng lực, thiết kế nhiệm vụ sau đánh giá,…