Đào tạo - Bồi dưỡng
Bồi dưỡng dạy học phát triển năng lực - yêu cầu cấp thiết
Bồi dưỡng dạy học phát triển năng lực - yêu cầu cấp thiết

05/08/2019

ETEP - Chương trình GDPT mới hướng đến phát triển năng lực HS nên giáo dục tích hợp trở thành một phương thức chủ yếu bởi vì năng lực là khả năng kết nối kiến thức, kỹ năng của nhiều môn học, nhiều lĩnh vực để giải quyết các vấn đề nhận thức và thực tiễn.

Nhà giáo luôn phải tự “làm mới” mình để đáp ứng yêu cầu thời đại
Nhà giáo luôn phải tự “làm mới” mình để đáp ứng yêu cầu thời đại

30/07/2019

ETEP - Nếu những người thầy không thường xuyên cập nhật thông tin từ khoa học tới đời sống thì những bài giảng sẽ trở nên thiếu sức thuyết phục trong mắt các thế hệ học sinh thời đại 4.0.

Giáo viên là yếu tố then chốt nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ
Giáo viên là yếu tố then chốt nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ

29/07/2019

ETEP - Cách thức bồi dưỡng giáo viên của Nam Định là kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến, trong đó chú trọng để giáo viên được chia sẻ kinh nghiệm về phương pháp, tài liệu, giáo án và chú trọng hoạt động đánh giá sau bồi dưỡng.

Nhà giáo luôn phải tự “làm mới” mình để đáp ứng yêu cầu thời đại
Nhà giáo luôn phải tự “làm mới” mình để đáp ứng yêu cầu thời đại

23/07/2019

ETEP - Từ sau năm 2020, ngành giáo dục sẽ áp dụng chương trình, sách giáo khoa mới theo hướng tích hợp các môn học nhằm phát triển năng lực người học, do đó các nhà giáo càng phải chủ động làm mới mình cả về tư duy và phương pháp giảng dạy. 

Dự thảo chương trình bồi dưỡng thường xuyên CBQL trường phổ thông
Dự thảo chương trình bồi dưỡng thường xuyên CBQL trường phổ thông

16/07/2019

ETEP - Bộ GD&ĐT công bố dự thảo Khung chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý (CBQL) cơ sở giáo dục phổ thông (GDPT) xin ý kiến góp ý rộng rãi.

Giáo án theo yêu cầu phát triển năng lực
Giáo án theo yêu cầu phát triển năng lực

11/07/2019

ETEP - Giáo án năng lực là giáo án nêu lên các hoạt động (công việc) mà GV tổ chức cho HS thực hiện để tìm ra nội dung cần học, qua đó mà biết cách học. Tức trả lời câu hỏi: bài học cần dạy bằng cách nào, thông các hoạt động nào?

Bồi dưỡng giáo viên đáp ứng CTGDPT mới - vấn đề cấp bách
Bồi dưỡng giáo viên đáp ứng CTGDPT mới - vấn đề cấp bách

10/07/2019

ETEP - "Giáo viên cần được bồi dưỡng theo cả hai hình thức trực tuyến và trực tiếp. Việc bồi dưỡng giáo viên không chỉ dừng lại từng đợt mà phải cả quá trình…"

Hiểu đúng về bồi dưỡng giáo viên theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
Hiểu đúng về bồi dưỡng giáo viên theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

25/06/2019

ETEP - Việc bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN GV khác với bồi dưỡng thường xuyên là GV không phải tham gia bồi dưỡng hằng năm.