Đào tạo - Bồi dưỡng
Chủ động bồi dưỡng đội ngũ
Chủ động bồi dưỡng đội ngũ

12/10/2019

ETEP - Sở GD&ĐT Đà Nẵng chủ trương, GV dẫu chỉ dạy một lớp nhưng phải biết được tổng thể của CT – SGK mới, giúp giáo viên thấy được sự xâu chuỗi, liên kết của chương trình. 

Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới: Chủ động tự bồi dưỡng
Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới: Chủ động tự bồi dưỡng

11/10/2019

ETEP - Chuẩn bị cho Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới, Bộ GD&ĐT đang đẩy mạnh công tác bồi dưỡng giáo viên ở các tỉnh, thành trong cả nước. Bên cạnh tham gia các lớp bồi dưỡng, đội ngũ nhà giáo cũng chủ động trong việc tự bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng để tiệm cận với chương trình.

Bồi dưỡng giáo viên: Cần hiệu quả và thiết thực
Bồi dưỡng giáo viên: Cần hiệu quả và thiết thực

10/10/2019

ETEP - Mỗi giáo viên cần tự bồi dưỡng cho mình bằng cách tự tìm hiểu chương trình GDPT của môn học; Xây dựng và phát triển chương trình môn học của nhà trường. Sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học; Xây dựng kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng. Học tập thông qua trải nghiệm…

Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên
Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên

10/10/2019

ETEP - Chương trình và quy chế bồi dưỡng thường xuyên GV đang được xây dựng theo định hướng phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của GV; sử dụng phương pháp tích cực, phát huy tính tự giác, chủ động và tư duy sáng tạo của GV; tăng cường thực hành, thảo luận, trao đổi thông tin, kiến thức và kinh nghiệm giữa báo cáo viên với GV và giữa GV với nhau.

Bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán môn Lịch sử các tỉnh phía Bắc
Bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán môn Lịch sử các tỉnh phía Bắc

09/10/2019

ETEP - Thay đổi trong hướng tiếp cận giáo dục, từ định hướng nội dung sang định hướng phát triển phẩm chất, năng lực là lý do tổ chức đợt tập huấn này. 

Bồi dưỡng tại chỗ - mong đợi của giáo viên miền núi
Bồi dưỡng tại chỗ - mong đợi của giáo viên miền núi

02/10/2019

ETEP - Mong muốn của nhiều giáo viên hiện nay đó là không ngừng học hỏi, được bồi dưỡng nâng cao kiến thức, chuyên môn trong dạy và tự học tại các nhà trường. Để đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới, khâu bồi dưỡng tại chỗ, tự bồi dưỡng với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin là cơ hội tốt cho giáo viên và cán bộ quản lý. 

Bồi dưỡng giáo viên cần sự “chung tay” của các trường sư phạm
Bồi dưỡng giáo viên cần sự “chung tay” của các trường sư phạm

26/09/2019

ETEP - Việc bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ giáo viênđáp ứng Chương trình GDPT mới, các trường sư phạm có vai trò hết sức quan trọng, phải là đơn vị nòng cốt biên soạn tài liệu, tổ chức thẩm định, tổ chức bồi dưỡng. 

Hiệu trưởng trong công cuộc đổi mới: “3 trong 1”
Hiệu trưởng trong công cuộc đổi mới: “3 trong 1”

25/09/2019

ETEP - Giáo viên có sáng kiến thì hiệu trưởng phải có viễn kiến - tức là tầm nhìn xa.