Đào tạo - Bồi dưỡng
Để bồi dưỡng giáo viên chương trình mới môn Toán hiệu quả
Để bồi dưỡng giáo viên chương trình mới môn Toán hiệu quả

13/06/2019

ETEP - “Thói quen của giáo viên là trước mặt phải có quyển sách giáo khoa và dạy theo sách, cho nên phải nói cho giáo viên là sách giáo khoa chỉ là một phương tiện dạy học".

Hiệu trưởng phải dũng cảm đổi mới và trao quyền cho giáo viên sáng tạo
Hiệu trưởng phải dũng cảm đổi mới và trao quyền cho giáo viên sáng tạo

12/06/2019

ETEP - Hiệu trưởng phải là người kiến tạo môi trường thuận lợi để GV phát triển năng lực sư phạm, đặc biệt là phải trao quyền cho GV sáng tạo – Đó là chia sẻ của thầy hiệu trưởng giáo Nguyễn Minh Quý, Trường THPT Trần Nguyên Hãn (Tp Hải Phòng).

Địa phương đề xuất nội dung bồi dưỡng GV tiểu học để triển khai chương trình mới
Địa phương đề xuất nội dung bồi dưỡng GV tiểu học để triển khai chương trình mới

12/06/2019

ETEP - Bồi dưỡng năng lực đánh giá học sinh để có giải pháp cá biệt hóa đối tượng học sinh; lựa chọn nội dung và yêu cầu phù hợp cho từng đối tượng. ..

Phát huy vai trò dẫn đường trong công cuộc đổi mới của trường sư phạm
Phát huy vai trò dẫn đường trong công cuộc đổi mới của trường sư phạm

07/06/2019

ETEP - Để nâng cao năng lực giảng viên, Trường ĐH Sư phạm-ĐH Thái Nguyên đã đẩy mạnh đổi mới, xây dựng phát triển chương trình đào tạo, đi tiên phong trong kiểm định, đánh giá Chương trình đào tạo giáo viên. 

Để trường đại học vững cả “2 chân” đào tạo và nghiên cứu
Để trường đại học vững cả “2 chân” đào tạo và nghiên cứu

07/06/2019

ETEP - GS Nguyễn Văn Minh cho rằng, cần ưu tiên xây dựng các cơ sở nghiên cứu liên ngành phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, nhất là nông nghiệp, công nghiệp tiêu dùng, thủy sản và công nghệ thông tin. 

Nhân tố quyết định chất lượng đào tạo sư phạm
Nhân tố quyết định chất lượng đào tạo sư phạm

03/06/2019

ETEP - Có thể nói, trong quá trình đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giáo viên cần được ưu tiên. Bởi có giải quyết thành công bài toán nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo mới có thể hy vọng vào sự thành công của đổi mới giáo dục.

Xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu mới
Xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu mới

03/06/2019

ETEP - Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên; biến quá trình đào tạo, bồi dưỡng thành tự đào tạo, bồi dưỡng...góp phần xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu mới.

Giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở GD sẽ được bồi dưỡng thường xuyên theo 3 loại hình
Giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở GD sẽ được bồi dưỡng thường xuyên theo 3 loại hình

31/05/2019

ETEP - Giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở GD sẽ được bồi dưỡng thường xuyên theo 3 loại hình: Tập trung, bán tập trung, từ xa.