Đào tạo - Bồi dưỡng
Ứng dụng công nghệ vào bồi dưỡng đội ngũ
Ứng dụng công nghệ vào bồi dưỡng đội ngũ

22/08/2019

ETEP - Có nhiều hình thức bồi dưỡng cho đội ngũ CBQL nhưng nên chú trọng 2 hình thức song song là lớp tập trung và các lớp học trực tuyến. Việc tổ chức các lớp học trực tuyến sẽ giúp người dạy tận dụng được thành tựu khoa học hiện đại, vừa giải quyết được những khó khăn cho người học về thời gian, đi lại, giải quyết công việc.

Năng lực cần có để tạo phẩm chất nghề nghiệp của giáo viên hiện đại
Năng lực cần có để tạo phẩm chất nghề nghiệp của giáo viên hiện đại

17/08/2019

ETEP - Giáo viên biết vận dụng các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học hợp lý theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo ở học sinh thực hiện phân hóa, cá nhân hóa và rèn luyện kỹ năng học tập cho các em; sử dụng hiệu quả thiết bị dạy học, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông...

Bồi dưỡng giáo viên qua mạng: “Giữ lửa” nghề
Bồi dưỡng giáo viên qua mạng: “Giữ lửa” nghề

17/08/2019

ETEP - Theo PGS.TS Nguyễn Văn Hiền - PGĐ Chương trình ETEP, bồi dưỡng GV theo hình thức qua mạng sẽ là một lựa chọn hợp lí. Tập huấn GV theo e-learning với hình thức học kết hợp, học đảo chiều chính là bảo đảm các tiêu chí học tập: Vừa đủ, kịp thời, cá thể hóa, mọi lúc, mọi nơi, thường xuyên, liên tục, tiết kiệm chi phí... 

Gỡ bỏ việc giáo viên dạy một giáo án từ năm này qua năm khác
Gỡ bỏ việc giáo viên dạy một giáo án từ năm này qua năm khác

11/08/2019

ETEP - Tập huấn, bồi dưỡng giáo viên theo chương trình giáo dục phổ thông mới không phụ thuộc vào sách giáo khoa mà căn cứ theo chương trình tổng thể, chương trình môn học. Bởi lẽ với chương trình mới, sách giáo khoa chỉ là tài liệu cụ thể hoá của chương trình.

Ứng dụng e-learning: Khâu đột phá trong đào tạo giáo viên
Ứng dụng e-learning: Khâu đột phá trong đào tạo giáo viên

11/08/2019

ETEP - Bên cạnh phương thức truyền thống, đào tạo từ xa đang được các nước trên thế giới và trong khu vực áp dụng rất phổ biến và có hiệu quả. Việc đưa e-learning vào giảng dạy không chỉ cho đối tượng đào tạo từ xa mà còn cho người học chính quy trong các trường đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ), các hệ ĐH và sau ĐH. 

Bồi dưỡng dạy học phát triển năng lực - yêu cầu cấp thiết
Bồi dưỡng dạy học phát triển năng lực - yêu cầu cấp thiết

05/08/2019

ETEP - Chương trình GDPT mới hướng đến phát triển năng lực HS nên giáo dục tích hợp trở thành một phương thức chủ yếu bởi vì năng lực là khả năng kết nối kiến thức, kỹ năng của nhiều môn học, nhiều lĩnh vực để giải quyết các vấn đề nhận thức và thực tiễn.

Nhà giáo luôn phải tự “làm mới” mình để đáp ứng yêu cầu thời đại
Nhà giáo luôn phải tự “làm mới” mình để đáp ứng yêu cầu thời đại

30/07/2019

ETEP - Nếu những người thầy không thường xuyên cập nhật thông tin từ khoa học tới đời sống thì những bài giảng sẽ trở nên thiếu sức thuyết phục trong mắt các thế hệ học sinh thời đại 4.0.

Giáo viên là yếu tố then chốt nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ
Giáo viên là yếu tố then chốt nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ

29/07/2019

ETEP - Cách thức bồi dưỡng giáo viên của Nam Định là kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến, trong đó chú trọng để giáo viên được chia sẻ kinh nghiệm về phương pháp, tài liệu, giáo án và chú trọng hoạt động đánh giá sau bồi dưỡng.