Tin liên quan
6 vấn đề trong quản lí giáo dục
6 vấn đề trong quản lí giáo dục

24/05/2019

ETEP - Cơ quan quản lí GD địa phương và cơ sở GD cần tăng cường sinh hoạt chuyên môn để giáo viên nâng cao kiến thức chuyên môn; nắm vững Chương trình tổng thể và chương trình môn học, hoạt động GD; xây dựng nền nếp dạy học bám sát yêu cầu của chương trình, khắc phục thói quen chỉ chú ý đến SGK mà không chú ý đến các yêu cầu cần đạt trong chương trình.

Sử dụng bảng viết kết hợp với các phương tiện trong dạy học
Sử dụng bảng viết kết hợp với các phương tiện trong dạy học

23/05/2019

ETEP - Giáo viên cần phải sử dụng thành thạo linh hoạt các trang thiết bị, phương tiện, công cụ này bên cạnh việc ghi chép ở bảng viết. Tránh tình trạng ghi quá nhiều hoặc chỉ ghi đề mục ở bảng viết .

Tạo điều kiện cho giáo viên chủ động, sáng tạo
Tạo điều kiện cho giáo viên chủ động, sáng tạo

17/05/2019

ETEP - Chương trình giáo dục phổ thông mới chỉ quy định những nguyên tắc, định hướng chung về yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của học sinh, nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục và việc đánh giá kết quả giáo dục, không quy định quá chi tiết, để tạo điều kiện cho tác giả sách giáo khoa và giáo viên phát huy tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện chương trình.

Giờ giảng vượt ra ngoài khuôn mẫu
Giờ giảng vượt ra ngoài khuôn mẫu

15/05/2019

ETEP - Đổi mới, sáng tạo không phải cái gì quá to lớn. Đó có thể là để HS được bày tỏ ý kiến, quan điểm của cá nhân mình về một vấn đề trong bài học mà không phải là sự áp đặt trong suy nghĩ. Hoặc đó có thể là đưa ra nội dung yêu cầu để học sinh tự lựa chọn hướng làm phù hợp với năng lực của mình, không phải thuyết giảng, không giáo điều khuôn mẫu… cứ như thế tạo ra sự tương tác tự nhiên giữa người dạy với người học.

Nhạc trưởng của “dàn nhạc nhà trường”
Nhạc trưởng của “dàn nhạc nhà trường”

13/05/2019

ETEP - Triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, hiệu trưởng đóng vai trò quan trọng đảm bảo cho sự thành công của Chương trình.

Sắp xếp, tổ chức lại các trường sư phạm: Vì mục tiêu đảm bảo chất lượng
Sắp xếp, tổ chức lại các trường sư phạm: Vì mục tiêu đảm bảo chất lượng

11/05/2019

ETEP - “Sắp xếp, tổ chức lại các trường sư phạm để phù hợp với mục tiêu phát triển giáo dục của cả nước và từng địa phương, giải quyết thực trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ của các địa phương, nâng cao chất lượng chất lượng đội ngũ giáo viên đáp ứng tốt chương trình giáo dục phổ thông mới”.

Sắp xếp mạng lưới các cơ sở sư phạm đào tạo giáo viên
Sắp xếp mạng lưới các cơ sở sư phạm đào tạo giáo viên

11/05/2019

ETEP - Hiện tại với khoảng 100 đơn vị đào tạo sư phạm, quy mô tuyển sinh hằng năm cho các ngành đào tạo giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông là gần 50.000 sinh viên (ở cả trình độ ĐH và CĐ sư phạm).  Trong nhiều năm qua, có tình trạng nhu cầu các giáo viên giảm trong khi số lượng giáo sinh ra trường lại không hề giảm, dẫn tới hậu quả số sinh viên sư phạm bị thất nghiệp khi ra trường tăng liên tục. 

Hiệu trưởng chia sẻ kinh nghiệm tổ chức dạy học tích hợp, liên môn
Hiệu trưởng chia sẻ kinh nghiệm tổ chức dạy học tích hợp, liên môn

10/05/2019

ETEP - Muốn có một chủ đề tích hợp liên môn hiệu quả đòi hỏi trí tuệ và sáng tạo của tập thể mà trong đó các tổ chuyên môn là người giữ lửa cho việc tổ chức các hoạt động: rà soát nội dung chương trình, thiết kế các nội dung tích hợp, lựa chọn phương pháp, hình thức dạy học tích cực.