Tin liên quan
Chuẩn nghề nghiệp giáo viên có phức tạp?
Chuẩn nghề nghiệp giáo viên có phức tạp?

07/05/2019

ETEP - Quan điểm về “minh chứng” đã và đang trở thành “nguyên liệu” quan trọng - bắt buộc - tất yếu để thực hiện việc kiểm định, đánh giá các cá nhân, tổ chức trong hệ thống quản lý chất lượng tổng thể.

Phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng đổi mới giáo dục
Phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng đổi mới giáo dục

18/04/2019

ETEP - Đổi mới chương trình đào tạo GV theo mục tiêu phát triển năng lực nghề nghiệp và sự thay đổi của Chương trình SGK mới; Đổi mới công tác tuyển sinh để lựa chọn những thí sinh vào sư phạm có năng lực dạy học tốt.

Cần tôn trọng cá tính, tố chất của người học
Cần tôn trọng cá tính, tố chất của người học

18/04/2019

ETEP - Nền giáo dục của chúng ta đang được đổi mới, sự đổi mới đó sẽ hiệu quả khi phù hợp với thời đại, phù hợp với học sinh và tôn trọng những tố chất riêng có của người học. Và chương trình giáo dục phổ thông mới được xây dựng dựa trên sự phát hiện năng lực cốt lõi và năng lực chung của học sinh, có thể sẽ làm thay đổi diện mạo so với cách học truyền thống.

Làm rõ các quy định liên quan đến nhà giáo
Làm rõ các quy định liên quan đến nhà giáo

12/04/2019

ETEP - Liên quan đến nhà giáo, nhiều ý kiến cho rằng, cần có chính sách tiền lương ưu tiên đối với nhà giáo, đồng thời thực hiện chính sách phân công công tác cho sinh viên sư phạm sau khi tốt nghiệp trên cơ sở đặt hàng của các địa phương.

Nghề giáo - nghề sáng tạo
Nghề giáo - nghề sáng tạo

08/04/2019

ETEP - Chuẩn bị cho việc triển khai Chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới đòi hỏi giáo viên những chuyển biến tích cực trong chuyên môn để đáp ứng tốt nhất yêu cầu của dạy học. 

Thầy cô phải được hạnh phúc
Thầy cô phải được hạnh phúc

05/04/2019

ETEP - Giáo viên hạnh phúc thì học sinh mới hạnh phúc - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ từng nhấn mạnh điều này trong nhiều diễn đàn về GD. Theo Bộ trưởng, chúng ta phải khơi dậy tình cảm, giá trị truyền thống của các thầy, cô giáo.

Hà Nội xây dựng đội ngũ CBQL, giáo viên cốt cán
Hà Nội xây dựng đội ngũ CBQL, giáo viên cốt cán

05/04/2019

ETEP - Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu 100% các đơn vị tổ chức triển khai, xây đựng đội ngũ CBQL và giáo viên cốt cán. Công tác lựa chọn CBQL, giáo viên cốt cán phải được thực hiện đúng quy trình, lựa chọn người đúng tiêu chuẩn theo quy định, đảm bảo người được lựa chọn có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn nghiệp cao, có uy tín trong đồng nghiệp, uy tín trước học sinh và phụ huynh học sinh…

Đổi mới Giáo dục: Năng lực giáo viên quyết định thành công
Đổi mới Giáo dục: Năng lực giáo viên quyết định thành công

03/04/2019

ETEP - Chương trình mới cho phép giáo viên được tham gia nhiều hơn trong khâu thiết kế và lập kế hoạch thực hiện. Như vậy, năng lực của giáo viên phổ thông không chỉ dừng ở giảng dạy, mà còn là phát triển chương trình.