TIN TỨC CHUNG
Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn
Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn

16/09/2019

ETEP - Chủ đề tích hợp liên môn thường được coi là những chủ đề có nội dung kiến thức liên quan đến 2 hay nhiều môn học thể hiện ở sự ứng dụng chúng trong cùng một hiện tượng trong tự nhiên hay xã hội. 

Đâu là đặc điểm quan trọng nhất của lao động sư phạm?
Đâu là đặc điểm quan trọng nhất của lao động sư phạm?

05/09/2019

ETEP - Theo GS Đinh Quang Báo, lao động của nhà giáo biến con người sinh học thành con người xã hội, tức là thành những nhân cách, như là động lực có tính quyết định sự phát triển kinh tế xã hội.

"Cần tính toán để cải thiện chế độ lương với ngành đặc thù, trong đó có giáo viên"
"Cần tính toán để cải thiện chế độ lương với ngành đặc thù, trong đó có giáo viên"

03/09/2019

ETEP - Khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, tinh thần chung của Thông tư 22 sẽ được kế thừa, bởi chương trình phổ thông mới sẽ tiệm cận sự hình thành năng lực và phẩm chất người học.

Lương giáo viên sẽ tính theo tính chất phức tạp của nghề nghiệp
Lương giáo viên sẽ tính theo tính chất phức tạp của nghề nghiệp

03/09/2019

ETEP - Ông Hoàng Đức Minh – Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT) – cho biết: Theo đề án cải cách chính sách tiền lương, giáo viên sẽ không có bảng lương riêng. Mức lương được trả theo vị trí việc làm, theo tính chất phức tạp của nghề nghiệp.

Đổi mới hoạt động bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ theo hướng nào?
Đổi mới hoạt động bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ theo hướng nào?

03/09/2019

ETEP - Các chương trình bồi dưỡng cần xây dựng đáp ứng sát nhu cầu của GV bậc học khi triển khai giảng dạy chương trình mới hiện nay. Cần ưu tiên phát triển năng lực đánh giá, lựa chọn, điều chỉnh tài liệu dạy học (như sách giáo khoa) và năng lực kiểm tra đánh giá trong lớp học.

Bồi dưỡng giáo viên cốt cán toàn quốc: Tập trung vào nội dung nào?
Bồi dưỡng giáo viên cốt cán toàn quốc: Tập trung vào nội dung nào?

29/08/2019

ETEP - Việc triển khai bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý cấp sở/phòng GD&ĐT, tổ trưởng chuyên môn và giáo viên cốt cán sẽ được tiến hành đồng thời trong tháng 9, tháng 10 tới.

Trước thềm năm học mới: Bồi dưỡng GV theo hướng nào?
Trước thềm năm học mới: Bồi dưỡng GV theo hướng nào?

29/08/2019

ETEP - Năm học 2019 - 2020 là tiền đề thực hiện Chương trình, SGK GDPT mới. Các chuyên gia cho rằng, cần tăng cường bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo; trong đó cần chú trọng xây dựng và thiết kế lại chương trình bồi dưỡng theo hướng thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu dạy học theo chương trình mới.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng giai đoạn 2
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng giai đoạn 2

27/08/2019

ETEP - Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng giai đoạn 2