TIN TỨC CHUNG
Bắt đầu bồi dưỡng  mô đun 2 về Quản trị nhân sự trường tiểu học cho hơn 200 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cấp tiểu học 4 tỉnh
Bắt đầu bồi dưỡng mô đun 2 về Quản trị nhân sự trường tiểu học cho hơn 200 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cấp tiểu học 4 tỉnh

26/10/2020

ETEP - Đây là khóa bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục cốt cán đầu tiên, mở màn cho hoạt động bồi dưỡng 4.000 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục cốt cán trong toàn quốc năm 2020.

Trường ĐHSP Hà Nội 2  bồi dưỡng cho 247 giáo viên cốt cán cấp THPT mô đun 2 về “Sử dụng phương pháp dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh”
Trường ĐHSP Hà Nội 2 bồi dưỡng cho 247 giáo viên cốt cán cấp THPT mô đun 2 về “Sử dụng phương pháp dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh”

26/10/2020

ETEP - Trong khuôn khổ Chương trình ETEP, Trường ĐHSP Hà Nội 2 bồi dưỡng mô đun 2 về “Sử dụng phương pháp dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh” cho 247 giáo viên cốt cán cấp THPT của 7 tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Giang từ ngày 26 – 28/10/2020 tại Xuân Hoà, Vĩnh Phúc.

Vượt lũ đi bồi dưỡng mô đun 2
Vượt lũ đi bồi dưỡng mô đun 2

24/10/2020

ETEP - Chương trình bồi dưỡng lần này, theo đánh giá của các học viên tham gia, mô đun 2 thực sự quan trọng, bổ ích và có ý nghĩa. Sau khi tham gia bồi dưỡng, giáo viên sẽ có đủ khả năng để hỗ trợ bồi dưỡng giáo viên đại trà tại địa phương mình.

Gần 250 giáo viên THPT cốt cán của 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh được bồi dưỡng mô đun 2
Gần 250 giáo viên THPT cốt cán của 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh được bồi dưỡng mô đun 2

23/10/2020

ETEP - Tham gia bồi dưỡng là các giảng viên sư phạm chủ chốt của Trường ĐH Vinh có thực tiễn giáo dục phổ thông, kinh nghiệm sư phạm, hỗ trợ, bồi dưỡng GV cốt cán để hỗ trợ GV đại trà hoàn thành các mô đun bồi dưỡng đúng quy trình, tiến độ và đảm bảo chất lượng.

Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 10/ETEP/TVCN/XDTOR
Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 10/ETEP/TVCN/XDTOR

21/10/2020

ETEP - Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 10/ETEP/TVCN/XDTOR: Tư vấn cá nhân xây dựng điều khoản tham chiếu và dự toán chi tiết của họat động nghiên cứu xác định các phương án và đề xuất cơ chế tài chính cho bồi dưỡng thường xuyên.

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 02/ETEP/TVCN/PTNN
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 02/ETEP/TVCN/PTNN

21/10/2020

ETEP - Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 02/ETEP/TVCN/PTNN: Thuê tư vấn cá nhân phát triển nghề nghiệp giáo viên và CBQLCSGDPT.

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 01/ETEP/TVCN/BDGV
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 01/ETEP/TVCN/BDGV

21/10/2020

ETEP - Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 01/ETEP/TVCN/BDGV: Thuê Tư vấn cá nhân về bồi dưỡng giáo viên phổ thông.

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 04/ETEP/TVCN/TLDT
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 04/ETEP/TVCN/TLDT

21/10/2020

ETEP - Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu số 04/ETEP/TVCN/TLD: Thuê trợ lý đấu thầu.