TIN TỨC CHUNG
Phát triển năng lực sáng tạo - yếu tố quyết định là giáo viên
Phát triển năng lực sáng tạo - yếu tố quyết định là giáo viên

09/02/2018

ETEP - Phát triển năng lực người học trong đó có năng lực sáng tạo trở thành năng lực cơ bản của học sinh được xem như một trong những yêu cầu cơ bản của của đổi mới giáo dục.

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên: Yêu cầu cấp thiết
Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên: Yêu cầu cấp thiết

09/02/2018

ETEP - Xây dựng chương trình đào tạo lại và bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên THCS đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông đang là vấn đề rất mới, cấp thiết. Đây là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu trong quá trình nâng cao năng lực sư phạm cho GV ở trường phổ thông hiện nay.

Chuyên nghiệp hóa đội ngũ hiệu trưởng: Yếu tố nào quan trọng?
Chuyên nghiệp hóa đội ngũ hiệu trưởng: Yếu tố nào quan trọng?

08/02/2018

ETEP - “Mục đích của chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông nhằm phát triển phẩm chất, năng lực quản trị trường học của đội ngũ hiệu trưởng. Đây cũng là nền tảng quan trọng để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới và tiến đến đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT”.

Chương trình Khoa học Giáo dục cấp quốc gia 2016 – 2020: Góp phần giải quyết những vấn đề cấp bách của ngành Giáo dục
Chương trình Khoa học Giáo dục cấp quốc gia 2016 – 2020: Góp phần giải quyết những vấn đề cấp bách của ngành Giáo dục

07/02/2018

ETEP - Ngày 6/2, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã chủ trì hội nghị tổng kết Chương trình Khoa học Giáo dục năm 2017 và triển khai kế hoạch thực hiện chương trình năm 2018.

Từ kỳ tích U23 VN, nghĩ đến triết lý giáo dục để phát triển bền vững
Từ kỳ tích U23 VN, nghĩ đến triết lý giáo dục để phát triển bền vững

06/02/2018

ETEP - Khi một nền giáo dục được sự quan tâm và động viên của toàn xã hội, ắt hẳn sẽ có những biến chuyển tích cực. Và khi nền giáo dục được xã hội hóa và nhận được sự ủng hộ tối đa và vô điều kiện của xã hội thì chắc chắn nền giáo dục đó sẽ phát triển bền vững.

Chu kỳ đánh giá hiệu trưởng trường phổ thông
Chu kỳ đánh giá hiệu trưởng trường phổ thông

06/02/2018

ETEP - Theo Dự thảo Thông tư về chuẩn hiệu trưởng, việc tự đánh giá đối với mỗi hiệu trưởng, phó hiệu trưởng được thực hiện 1 lần/năm học (gắn với xây dựng kế hoạch học tập bồi dưỡng thường xuyên hằng năm của cá nhân.

Hiệu trưởng trường phổ thông được đánh giá theo Chuẩn như thế nào?
Hiệu trưởng trường phổ thông được đánh giá theo Chuẩn như thế nào?

06/02/2018

ETEP - Theo dự thảo quy định Chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông, việc đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường phổ thông theo 3 mức: Đạt, khá và tốt.

Hiệu trưởng - hạt nhân của đổi mới giáo dục
Hiệu trưởng - hạt nhân của đổi mới giáo dục

06/02/2018

ETEP - Chất lượng đội ngũ, trong đó hiệu trưởng là hạt nhân của quá trình đổi mới.