TIN TỨC CHUNG
Hiệu trưởng phải làm gì để lãnh đạo hiệu quả?
Hiệu trưởng phải làm gì để lãnh đạo hiệu quả?

21/03/2018

ETEP - TS. Ngô Thị Thùy Dương - Phó Viện trưởng phụ trách Viện Nghiên cứu khoa học Quản lý giáo dục (Học viện Quản lý Giáo dục), cho biết: Nghiên cứu ở Hoa Kỳ cho thấy, lãnh đạo các trường học phải đạt các tiêu chuẩn nghề nghiệp nghiêm ngặt. Vậy hiệu trưởng phải làm gì để quản lý và đổi mới, phát triển nhà trường?

“Chuẩn hóa” trong Luật Giáo dục sửa đổi
“Chuẩn hóa” trong Luật Giáo dục sửa đổi

20/03/2018

ETEP - Trong chuẩn hóa nền giáo dục, chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý được xem là khâu then chốt, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng của nền giáo dục nước nhà

TS Trịnh Ngọc Thạch tiết lộ lý do đề xuất tăng lương bị 'bác bỏ'
TS Trịnh Ngọc Thạch tiết lộ lý do đề xuất tăng lương bị 'bác bỏ'

18/03/2018

ETEP - Liên quan đến đề xuất tăng lương cho giáo viên, TS Trịnh Ngọc Thạch thành viên Ban soạn thảo Dự án Luật Giáo dục cho biết, do còn nhiều ý kiến khác nhau nên Chính phủ thống nhất chưa đưa vào Luật để nghiên cứu và có lộ trình thích hợp.

World Bank: Việt Nam là một trong những quốc gia tiên phong đổi mới giáo dục
World Bank: Việt Nam là một trong những quốc gia tiên phong đổi mới giáo dục

18/03/2018

ETEP - Theo báo cáo được Ngân hàng thế giới (WB) công bố ngày 15/3/2018, 7 trong số 10 hệ thống giáo dục hàng đầu thế giới đang nằm ở khu vực Đông Á - Thái Bình Dương, trong đó sự phát triển thực sự ấn tượng thuộc về hệ thống giáo dục của Việt Nam và Trung Quốc.

Giáo viên được hỗ trợ để thành công
Giáo viên được hỗ trợ để thành công

16/03/2018

ETEP - Định hướng đào tạo giáo viên trong bối cảnh hiện nay là nâng cao tính chuyên nghiệp giáo viên, đồng thời mang đến cho bản thân người giáo viên hứng thú nghề nghiệp để thực hành giảng dạy một cách hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội.

Chuẩn nghề nghiệp giảng viên sư phạm: Hướng đến nhiều mục tiêu nâng cao chất lượng
Chuẩn nghề nghiệp giảng viên sư phạm: Hướng đến nhiều mục tiêu nâng cao chất lượng

15/03/2018

ETEP - Một số nhà khoa học ở trường đại học sư phạm trước đây chỉ chú tâm vào nghiên cứu cơ bản, giảng dạy những vấn đề khoa học thuần túy, khi có chuẩn giảng viên, buộc các thầy phải hướng tới nghiên cứu cơ bản, ứng dụng hướng đến nghiệp vụ, hướng đến giáo dục phổ thông, hướng và dẫn dắt các thế hệ trẻ, đó là sứ mạng của người thầy.

Cần thiết tích hợp các môn KHTN cấp THCS
Cần thiết tích hợp các môn KHTN cấp THCS

15/03/2018

ETEP - Tích hợp và dạy học tích hợp sẽ giúp HS tiếp cận thế giới tự nhiên tốt hơn. Tích hợp, thống nhất là bản chất của giới tự nhiên. Giới tự nhiên phát triển theo một thể thống nhất, tích hợp, không phân chia, tách bạch theo các quá trình hay lĩnh vực khoa học riêng rẽ nào. Chẳng hạn, sự phát triển của cây cối, loài vật… có sự thống nhất, tích hợp của các quá trình sinh học, vật lý, hoá học…

Đổi mới công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục
Đổi mới công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục

15/03/2018

ETEP - Trong công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, cần lấy đổi mới quản lý giáo dục là khâu đột phá; xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là khâu then chốt.