TIN TỨC CHUNG
Công thức 5-3-7 và mô hình bồi dưỡng mới 
Công thức 5-3-7 và mô hình bồi dưỡng mới 

19/05/2020

ETEP - Lần này, Bộ GD&ĐT triển khai mô hình bồi dưỡng với nhiều điểm mới, với công thức 5-3-7. Với mỗi mô đun bồi dưỡng, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục phổ thông phải có  tối thiểu có 5 ngày tự học, tự nghiên cứu, sau đó sẽ có 3 ngày để tập huấn trực tiếp – dưới hình thức sinh hoạt chuyên môn tại nhà trường/cụm trường để trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, thắc mắc và 7 ngày làm bài tập kiểm tra đánh giá.

Biến quá trình bồi dưỡng thành quá trình tự bồi dưỡng 
Biến quá trình bồi dưỡng thành quá trình tự bồi dưỡng 

18/05/2020

ETEP - Bộ GD&ĐT triển khai mô hình bồi dưỡng với nhiều điểm mới, đó là GV, CBQLCSGDPT tự học thường xuyên, liên tục, ngay tại chỗ trên hệ thống học tập trực tuyến (LMS) với sự hỗ trợ của giáo viên cốt cán tại địa phương và giảng viên sư phạm chủ chốt; kết hợp phương thức trực tiếp và trực tuyến

Nhiệm vụ của giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt: Hướng dẫn CBQLCSGDPT cốt cán và hỗ trợ CBQLCSGDPT đại trà học tập
Nhiệm vụ của giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt: Hướng dẫn CBQLCSGDPT cốt cán và hỗ trợ CBQLCSGDPT đại trà học tập

11/05/2020

ETEP - Trong hoạt động bồi dưỡng, phát triển nghề nghiệp GV và CBQLCSGDPT, các giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt có nhiệm vụ: Hướng dẫn CBQLCSGDPT cốt cán và hỗ trợ CBQLCSGDPT đại trà học tập các mô đun.

Bộ GD&ĐT hướng dẫn đánh giá theo Chuẩn và bồi dưỡng thường xuyên giáo viên
Bộ GD&ĐT hướng dẫn đánh giá theo Chuẩn và bồi dưỡng thường xuyên giáo viên

08/05/2020

ETEP - Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi các sở GD&ĐT hướng dẫn đánh giá theo Chuẩn và bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông.

Nhiệm vụ của giảng viên sư phạm chủ chốt: Hướng dẫn GVPT cốt cán và hỗ trợ GVPT đại trà học tập các mô đun
Nhiệm vụ của giảng viên sư phạm chủ chốt: Hướng dẫn GVPT cốt cán và hỗ trợ GVPT đại trà học tập các mô đun

08/05/2020

ETEP - Trong hoạt động bồi dưỡng, phát triển nghề nghiệp GV và CBQLCSGDPT, các giảng viên sư phạm chủ chốt có nhiệm vụ: Hướng dẫn GVPT cốt cán và hỗ trợ GVPT đại trà học tập các mô đun.

Nhiệm vụ của hiệu trưởng: Quản lý bồi dưỡng GVPT và CBQLCSGDPT
Nhiệm vụ của hiệu trưởng: Quản lý bồi dưỡng GVPT và CBQLCSGDPT

07/05/2020

ETEP - Nhiệm vụ của hiệu trưởng: Quản lý bồi dưỡng GVPT và CBQLCSGDPT, trong hoạt động bồi dưỡng phát triển nghề nghiệp, đáp ứng đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.

 Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán - Hỗ trợ đồng nghiệp trong hoạt động bồi dưỡng, phát triển nghề nghiệp
Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán - Hỗ trợ đồng nghiệp trong hoạt động bồi dưỡng, phát triển nghề nghiệp

05/05/2020

ETEP - Trong hoạt động bồi dưỡng phát triển nghề nghiệp, đáp ứng đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới và chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán có những nhiệm vụ cụ thể sau đây.

Giáo viên cốt cán - Hỗ trợ đồng nghiệp trong hoạt động bồi dưỡng phát triển nghề nghiệp 
Giáo viên cốt cán - Hỗ trợ đồng nghiệp trong hoạt động bồi dưỡng phát triển nghề nghiệp 

05/05/2020

ETEP - Trong hoạt động bồi dưỡng phát triển nghề nghiệp, đáp ứng đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới và chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông, giáo viên cốt cán có nhiệm vụ quan trọng là hỗ trợ đồng nghiệp tự bồi dưỡng thường xuyên, liên tục tại nhà trường.