TIN TỨC CHUNG
Cơ cấu tổ chức Ban quản lý Chương trình ETEP
Cơ cấu tổ chức Ban quản lý Chương trình ETEP

06/10/2017

Cơ cấu tổ chức Ban quản lý Chương trình ETEP

Đánh giá đồng cấp Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
Đánh giá đồng cấp Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

06/10/2017

ETEP - Trong khuôn khổ chương trình ETEP, ngày 10 và 11/9/2017, các chuyên gia đã tiến hành đánh giá đồng cấp Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế theo bộ chỉ số phát triển năng lực các trường sư phạm (TEIDI).

Sẽ chọn 8 cơ sở giáo dục ĐHSP là “đầu tàu” cho cả mạng lưới
Sẽ chọn 8 cơ sở giáo dục ĐHSP là “đầu tàu” cho cả mạng lưới

06/10/2017

ETEP - Tám trường sư phạm chủ chốt gồm Trường ĐHSP-ĐH Thái Nguyên, Trường ĐHSP Hà Nội, Trường ĐHSP Hà Nội 2, Trường ĐH Vinh, Trường ĐHSP-ĐH Huế, Trường ĐHSP-ĐH Đà Nẵng, Trường ĐHSP Tp Hồ Chí Minh và Học viện Quản lý giáo dục.

Đánh giá đồng cấp Trường ĐHSP Hà Nội theo bộ chỉ số TEIDI
Đánh giá đồng cấp Trường ĐHSP Hà Nội theo bộ chỉ số TEIDI

06/10/2017

ETEP - Ngày 22/9/2017, Ban quản lý Chương trình ETEP - Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trường ĐHSP Hà Nội phối hợp tổ chức đánh giá đồng cấp Trường ĐHSP Hà Nội theo bộ chỉ số phát triển năng lực các trường sư phạm (TEIDI).

Đánh giá đồng cấp trường ĐHSP - ĐH Thái Nguyên theo bộ chỉ số TEIDI
Đánh giá đồng cấp trường ĐHSP - ĐH Thái Nguyên theo bộ chỉ số TEIDI

06/10/2017

ETEP - Trong hai ngày (15/9/ -16/9/2017), Ban Quản lý Chương trình ETEP – Bộ GD &ĐT và Trường ĐHSP - ĐHThái Nguyên phối hợp tổ chức đánh giá đồng cấp năng lực Trường theo bộ chỉ số TEIDI.

Kiểm tra tiến độ tự đánh giá theo bộ chỉ số TEIDI tại Trường Đại học Vinh
Kiểm tra tiến độ tự đánh giá theo bộ chỉ số TEIDI tại Trường Đại học Vinh

06/10/2017

ETEP - Ban Quản lí Chương trình ETEP đã đánh giá cao sự nỗ lực của Trường Đại học Vinh trong việc thực hiện hướng dẫn của Chương trình ETEP, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến để Nhà trường hoàn thiện báo cáo tự đánh giá.

Đánh giá thí điểm Trường ĐHSP - ĐH Đà Nẵng theo bộ chỉ số TEIDI
Đánh giá thí điểm Trường ĐHSP - ĐH Đà Nẵng theo bộ chỉ số TEIDI

06/10/2017

ETEP - Ngày 29/5/2017, Ban Quản lý Chương trình ETEP tổ chức đánh giá thí điểm Trường ĐHSP – ĐH Đà Nẵng (ĐHSP-ĐHĐN) theo bộ chỉ số phát triển năng lực các trường Sư phạm (TEIDI).

Các trường đại học sư phạm phải đi đầu trong việc nâng cao chất lượng giáo viên
Các trường đại học sư phạm phải đi đầu trong việc nâng cao chất lượng giáo viên

02/10/2017

ETEP - Cần thay đổi của chuẩn nghề nghiệp giáo viên hiện hành, chuẩn giảng viên sư phạm; Các trường SP cần thay đổi mạnh mẽ cách làm, cách tiếp cận trong đào tạo, bồi dưỡng hiện nay trên cơ sở tiếp cận chuẩn nghề nghiệp của GV.