TIN TỨC CHUNG
E-Learning nên có vai trò chủ đạo tạo ra môi trường học tập ảo
E-Learning nên có vai trò chủ đạo tạo ra môi trường học tập ảo

21/02/2018

ETEP - Bên cạnh phương thức đào tạo truyền thống, đào tạo từ xa đang được các nước trên thế giới và trong khu vực áp dụng rất phổ biến và có hiệu quả. Các ứng dụng CNTT trong đào tạo từ xa (E-Learning) có một vai trò chủ đạo trong việc tạo ra một thế giới học tập ảo.

Đổi mới tất cả các thành tố trong bồi dưỡng giáo viên
Đổi mới tất cả các thành tố trong bồi dưỡng giáo viên

21/02/2018

ETEP - Hoạt động bồi dưỡng thường xuyên giáo viên và hiệu trưởng trường phổ thông phải kế thừa, phát huy những bài học kinh nghiệm đã có; khắc phục các hạn chế, yếu kém; đồng thời cần đổi mới đối với tất cả các thành tố: mục tiêu, nội dung, hình thức và phương pháp bồi dưỡng, kiểm tra đánh giá, công tác quản lý.

Cách mạng 4.0... thay đổi quá trình giáo dục
Cách mạng 4.0... thay đổi quá trình giáo dục

21/02/2018

ETEP - Cuộc cách mạng 4.0 đã làm nâng cao vai trò của đội ngũ CBQL bộ môn, đồng thời cũng đặt họ truớc nhiều khó khăn và thách thức. Hai trong những nhiệm vụ trọng tâm đặt lên vai họ là công tác phát triển chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ.

Tự chủ trường học tác động đến thành công của học sinh
Tự chủ trường học tác động đến thành công của học sinh

21/02/2018

ETEP - Theo Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm và quyền lựa chọn có tác động đến sự thành công của học sinh.

3 việc cần ưu tiên triển khai để giảng viên phát triển năng lực nghề nghiệp
3 việc cần ưu tiên triển khai để giảng viên phát triển năng lực nghề nghiệp

21/02/2018

ETEP - PGS.TS. Đào Thị Oanh (Viện Nghiên cứu Sư phạm - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) cho rằng: Để phát triển năng lực nghề nghiệp giảng viên, ở hầu hết các quốc gia phát triển có ít nhất 3 việc cần triển khai.

Đào tạo hiệu trưởng, phó hiệu trưởng ở Singapore
Đào tạo hiệu trưởng, phó hiệu trưởng ở Singapore

21/02/2018

ETEP - Triết lý của các chương trình này là: phát triển các nhà lãnh đạo giáo dục có tư duy và năng lực quản lý, lãnh đạo sự thay đổi trong một môi trường tiên tiến và phức tạp.

Đặt ra yêu cầu cao với hiệu trưởng trường phổ thông
Đặt ra yêu cầu cao với hiệu trưởng trường phổ thông

21/02/2018

ETEP - Chuẩn lần này nhấn mạnh và yêu cầu cao với các hiệu trưởng về quản trị trường học, khả năng lập kế hoạch chiến lược, kế hoạch hành động, quản lý hoạt động dạy học, khả năng quản trị tổ chức, quản trị nhân lực, khả năng quản trị tài chính, quản lý sự thay đổi… trong nhà trường.

Chân dung hiệu trưởng mới
Chân dung hiệu trưởng mới

21/02/2018

ETEP - Người hiệu trưởng phải có tinh thần chủ động, năng động và sáng tạo để tổ chức mọi hoạt động giáo dục mang đến sự phát triển tốt nhất cho HS.