TIN TỨC CHUNG
Giáo viên sẽ được hưởng phụ cấp 50%
Giáo viên sẽ được hưởng phụ cấp 50%

31/10/2017

ETEP - Bộ GD&ĐT vừa công bố Dự thảo thông tư hướng dẫn về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

Hoàn thiện chính sách pháp luật về giáo dục đại học
Hoàn thiện chính sách pháp luật về giáo dục đại học

18/10/2017

ETEP - Ngày 18/10/2017, tại Hà Nội, Văn phòng Quốc hội tổ chức hội thảo hoàn thiện chính sách, pháp luật về giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay.

Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực GV và CBQLCSGDPT
Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực GV và CBQLCSGDPT

18/10/2017

ETEP - Ngày 17/10/2017, BQL Chương trình ETEP - Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo:“Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực cho GV&CBQLCSGDPT theo chuẩn nghề nghiệp mới.

Phát triển các trường sư phạm – bắt đầu từ nhận diện năng lực
Phát triển các trường sư phạm – bắt đầu từ nhận diện năng lực

18/10/2017

ETEP - Nhận diện rõ những điểm mạnh và hạn chế trong năng lực của từng trường để xác định rõ sứ mạng, tầm nhìn, chiến lược phát triển của các trường trong giai đoạn tới.

Nâng cao năng lực lập kế hoạch chiến lược
Nâng cao năng lực lập kế hoạch chiến lược

18/10/2017

ETEP - Ngày 18/10/2017, BQL Chương trình ETEP (Bộ GG&ĐT), Ngân hàng Thế giới và Đoàn chuyên gia của Trường Đại học Giáo dục Hồng Kông làm việc với Trường ĐH SP - ĐH Thái Nguyên.

Hơn 850.000 giáo viên sẽ được phát triển năng lực
Hơn 850.000 giáo viên sẽ được phát triển năng lực

08/10/2017

ETEP - Đánh giá chính xác năng lực và nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên mới thiết kế được chương trình học phù hợp, hiệu quả...

Cơ cấu tổ chức Ban quản lý Chương trình ETEP
Cơ cấu tổ chức Ban quản lý Chương trình ETEP

06/10/2017

Cơ cấu tổ chức Ban quản lý Chương trình ETEP

Đánh giá đồng cấp Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
Đánh giá đồng cấp Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

06/10/2017

ETEP - Trong khuôn khổ chương trình ETEP, ngày 10 và 11/9/2017, các chuyên gia đã tiến hành đánh giá đồng cấp Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế theo bộ chỉ số phát triển năng lực các trường sư phạm (TEIDI).