TIN TỨC CHUNG
Cơ cấu lại chương trình, gắn nội dung đào tạo với thực tiễn
Cơ cấu lại chương trình, gắn nội dung đào tạo với thực tiễn

01/01/2018

ETEP - Đội ngũ giáo viên là một trong những yếu tố quyết định thực hiện thành công đổi mới giáo dục phổ thông. Tuy nhiên, những bất cập trong công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tại các trường sư phạm hiện nay, thách thức cho yêu cầu đổi mới, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên là không nhỏ.

Đào tạo sư phạm phải gắn với nhu cầu sử dụng
Đào tạo sư phạm phải gắn với nhu cầu sử dụng

28/12/2017

ETEP - Ngày 27/12/2017, tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị hiệu trưởng các trường sư phạm, với sự tham gia của đại diện 30 trường ĐHSP, trường ĐH có đào tạo sư phạm và trường CBQL giáo dục trên cả nước. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ chủ trì hội nghị.

Tái cấu trúc để nâng cao chất lượng các trường sư phạm
Tái cấu trúc để nâng cao chất lượng các trường sư phạm

28/12/2017

ETEP - Tái cấu trúc để nâng cao chất lượng các trường sư phạm - Đây là một trong những nội dung được Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh tại Hội nghị Hiệu trưởng các trường sư phạm, do Bộ GD&ĐT tổ chức ngày 27/12 tại Hà Nội. Hội nghị có sự tham dự của đại diện 30 trường đại học sư phạm, trường đại học có đào tạo sư phạm và trường cán bộ quản lý giáo dục trong cả nước.

Bồi dưỡng, phát triển giáo viên dựa vào nhà trường
Bồi dưỡng, phát triển giáo viên dựa vào nhà trường

27/12/2017

ETEP - Thái Lan coi việc đào tạo dựa vào nhà trường là một chiến lược bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giáo viên đương nhiệm để đạt được thành công trong công cuộc đổi mới dạy học.

Bài học cho phát triển nghề nghiệp giáo viên tại Việt Nam
Bài học cho phát triển nghề nghiệp giáo viên tại Việt Nam

27/12/2017

ETEP - Phát triển nghề nghiệp cho giáo viên đang là vấn đề cần thiết để đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục hiện nay.

Thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu 7/ETEP/HTTH,  8/ETEP/HTTH, 3/ETEP/HTTH và 11.2017/ETEP/HTTH
Thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu 7/ETEP/HTTH, 8/ETEP/HTTH, 3/ETEP/HTTH và 11.2017/ETEP/HTTH

26/12/2017

ETEP - Thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 7/ETEP/HTTH, 8/ETEP/HTTH, 3/ETEP/HTTH và 11.2017/ETEP/HTTH.

Tập huấn “Nâng cao năng lực giảng viên sư phạm về tư duy phản biện và lớp học đảo ngược”
Tập huấn “Nâng cao năng lực giảng viên sư phạm về tư duy phản biện và lớp học đảo ngược”

26/12/2017

ETEP - Trong ba ngày từ 26-28/12/2017, tại Hà Nội, 130 học viên là các nhà quản lý, giảng viên đến từ 11 trường đại học/khoa sư phạm khu vực phía Bắc đã tham dự lớp tập huấn “Nâng cao năng lực giảng viên sư phạm về tư duy phản biện và lớp học đảo ngược” do Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên (ETEP) tổ chức với sự hỗ trợ của tổ chức National Geographics Learning.

Nâng cao năng lực cho giảng viên sư phạm trong tổ chức dạy học theo phương pháp dạy học tích cực
Nâng cao năng lực cho giảng viên sư phạm trong tổ chức dạy học theo phương pháp dạy học tích cực

25/12/2017

ETEP - Từ ngày 19 đến 23/12/2017, Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ GV và CBQLCSGDPT (ETEP) tổ chức Tập huấn về tư duy phản biện và lớp học đảo ngược tại Đà Nẵng, nhằm nâng cao năng lực cho giảng viên sư phạm trong tổ chức dạy học theo phương pháp dạy học tích cực thu 115 cán bộ, giảng viên đến từ 15 trường ĐHSP và các trường đào tạo sư phạm tham dự.