TIN TỨC CHUNG
Quan niệm mới về nhà trường
Quan niệm mới về nhà trường

08/12/2017

ETEP - Kỹ sư Ngô Thanh Hải - Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, cho rằng trong bối cảnh mới, giáo dục được mở rộng, bình đẳng, nơi mọi người có thể học tập, học tiếp, học lên cao vào bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu, với bất kỳ trình độ nào; nhà trường hiệu quả, nhà trường thông tuệ, nhà trường tương lai nhằm đáp ứng nhu cầu, năng lực, lựa chọn khác nhau của người học.

Nâng chuẩn giáo viên Tiểu học: Bước đột phá đổi mới năng lực sư phạm
Nâng chuẩn giáo viên Tiểu học: Bước đột phá đổi mới năng lực sư phạm

08/12/2017

ETEP - Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đề xuất nhiều nội dung quan trọng như: Tăng lương cho giáo viên, nâng chuẩn giáo viên tiểu học, miễn giảm học phí đến bậc THCS…

Nâng chuẩn giáo viên tiểu học: cần thiết và khả thi
Nâng chuẩn giáo viên tiểu học: cần thiết và khả thi

08/12/2017

ETEP - Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đưa phương án nâng chuẩn trình độ giáo viên tiểu học từ trung cấp lên cao đẳng. Ý kiến từ các nhà giáo, CBQL, đây là việc cần thiết và khả thi vì số lượng giáo viên tiểu học tại hầu hết các địa phương đã đạt trình độ trên chuẩn với tỷ lệ rất cao.

Thông báo mời thầu, gói thầu số: 8/ETEP/HTTH
Thông báo mời thầu, gói thầu số: 8/ETEP/HTTH

08/12/2017

ETEP - Thông báo mời thầu, gói thầu số: 8/ETEP/HTTH: “Cung cấp dịch vụ tổ chức tập huấn nâng cao năng lực giảng viên sư phạm về tư duy phản biện và lớp học đảo ngược tại Hà Nội”.

 Thông báo mời thầu, gói thầu số: 11.2017/ETEP/HTTH
Thông báo mời thầu, gói thầu số: 11.2017/ETEP/HTTH

08/12/2017

ETEP - Thông báo mời thầu, gói thầu số: 11.2017/ETEP/HTTH: “Hội nghị nâng cao năng lực cho giảng viên các trường sư phạm về chương trình giáo dục phổ thông”

Thông báo mời thầu, gói thầu số: 56B/ETEP/TVCN/TKKB
Thông báo mời thầu, gói thầu số: 56B/ETEP/TVCN/TKKB

08/12/2017

ETEP - Thông báo mời thầu, gói thầu thuê 01 tư vấn cá nhân thiết kế kịch bản sư phạm cho các khóa học trực tuyến.

Thông báo mời thầu, gói thầu số: 7/ETEP/HTTH
Thông báo mời thầu, gói thầu số: 7/ETEP/HTTH

08/12/2017

ETEP - Thông báo mời thầu, gói thầu: “Cung cấp dịch vụ tổ chức tập huấn nâng cao năng lực giảng viên sư phạm về tư duy phản biện và lớp học đảo ngược tại Đà Nẵng”

Thông báo mời thầu, gói thầu số: 6/ETEP/HTTH
Thông báo mời thầu, gói thầu số: 6/ETEP/HTTH

08/12/2017

ETEP - Thông báo mời thầu, gói thầu “Cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo tập huấn hỗ trợ kĩ thuật hoàn thiện các dự thảo văn bản quy định tiêu chuẩn, quy trình lựa chọn và nhiệm vụ giáo viên phổ thông cốt cán, CBQLCSGDPT cốt cán và giảng viên sư phạm chủ chốt”