TIN TỨC CHUNG
Nhiệm vụ các trường Đại học sư phạm tham gia ETEP là: Tổ chức bồi dưỡng GVPT cốt cán và hỗ trợ bồi dưỡng GVPT
Nhiệm vụ các trường Đại học sư phạm tham gia ETEP là: Tổ chức bồi dưỡng GVPT cốt cán và hỗ trợ bồi dưỡng GVPT

23/05/2020

ETEP - Trong hoạt động bồi dưỡng, phát triển nghề nghiệp GV và CBQLCSGDPT, nhiệm vụ các trường Đại học sư phạm tham gia ETEP là: Tổ chức bồi dưỡng GVPT cốt cán và hỗ trợ bồi dưỡng GVPT (đại trà).

Giáo viên tiểu học sắp được tự chủ chuyên môn
Giáo viên tiểu học sắp được tự chủ chuyên môn

22/05/2020

Giáo viên sẽ chủ động thực hiện và chịu trách nhiệm về kế hoạch giáo dục; tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và chất lượng, hiệu quả giáo dục từng học sinh.

Nhiệm vụ của phòng Giáo dục và Đào tạo: Quản lý bồi dưỡng GVPT và CBQLCSGDPT
Nhiệm vụ của phòng Giáo dục và Đào tạo: Quản lý bồi dưỡng GVPT và CBQLCSGDPT

22/05/2020

ETEP - Nhiệm vụ của phòng Giáo dục và Đào tạo là: Quản lý bồi dưỡng GVPT và CBQLCSGDPT, trong hoạt động bồi dưỡng, phát triển nghề nghiệp GVPT  và CBQLCSGDPT.

 Quy trình tự bồi dưỡng thường xuyên, phát triển nghề nghiệp GV, CBQLGDPT trên hệ thống bồi dưỡng trực tuyến (LMS)
Quy trình tự bồi dưỡng thường xuyên, phát triển nghề nghiệp GV, CBQLGDPT trên hệ thống bồi dưỡng trực tuyến (LMS)

21/05/2020

ETEP - Để tham gia quá trình tự bồi dưỡng, mỗi giáo viên phổ thông được cấp 01 tài khoản trên hệ thống LMS, tại địa chỉ : https://taphuan.csdl.edu.vn/. Giáo viên tự đăng nhập tài khoản và mật khẩu để vào trang học tập cá nhân. Học viên phải nghiên cứu kỹ từng nhiệm vụ cụ thể, gồm 3 bước.

Tập trung cao độ bồi dưỡng giáo viên thực hiện Chương trình GDPT mới
Tập trung cao độ bồi dưỡng giáo viên thực hiện Chương trình GDPT mới

20/05/2020

ETEP - Hoàn thành bồi dưỡng cho toàn bộ giáo viên dạy lớp 1 mô đun 1 về hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trước 30/7/2020, mô đun 2 và mô đun 3 trước 31/12/2020.

Công thức 5-3-7 và mô hình bồi dưỡng mới 
Công thức 5-3-7 và mô hình bồi dưỡng mới 

19/05/2020

ETEP - Lần này, Bộ GD&ĐT triển khai mô hình bồi dưỡng với nhiều điểm mới, với công thức 5-3-7. Với mỗi mô đun bồi dưỡng, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục phổ thông phải có  tối thiểu có 5 ngày tự học, tự nghiên cứu, sau đó sẽ có 3 ngày để tập huấn trực tiếp – dưới hình thức sinh hoạt chuyên môn tại nhà trường/cụm trường để trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, thắc mắc và 7 ngày làm bài tập kiểm tra đánh giá.

Biến quá trình bồi dưỡng thành quá trình tự bồi dưỡng 
Biến quá trình bồi dưỡng thành quá trình tự bồi dưỡng 

18/05/2020

ETEP - Bộ GD&ĐT triển khai mô hình bồi dưỡng với nhiều điểm mới, đó là GV, CBQLCSGDPT tự học thường xuyên, liên tục, ngay tại chỗ trên hệ thống học tập trực tuyến (LMS) với sự hỗ trợ của giáo viên cốt cán tại địa phương và giảng viên sư phạm chủ chốt; kết hợp phương thức trực tiếp và trực tuyến

Nhiệm vụ của giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt: Hướng dẫn CBQLCSGDPT cốt cán và hỗ trợ CBQLCSGDPT đại trà học tập
Nhiệm vụ của giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt: Hướng dẫn CBQLCSGDPT cốt cán và hỗ trợ CBQLCSGDPT đại trà học tập

11/05/2020

ETEP - Trong hoạt động bồi dưỡng, phát triển nghề nghiệp GV và CBQLCSGDPT, các giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt có nhiệm vụ: Hướng dẫn CBQLCSGDPT cốt cán và hỗ trợ CBQLCSGDPT đại trà học tập các mô đun.