TIN TỨC CHUNG
Phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng đổi mới giáo dục
Phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng đổi mới giáo dục

18/04/2019

ETEP - Đổi mới chương trình đào tạo GV theo mục tiêu phát triển năng lực nghề nghiệp và sự thay đổi của Chương trình SGK mới; Đổi mới công tác tuyển sinh để lựa chọn những thí sinh vào sư phạm có năng lực dạy học tốt.

Cần tôn trọng cá tính, tố chất của người học
Cần tôn trọng cá tính, tố chất của người học

18/04/2019

ETEP - Nền giáo dục của chúng ta đang được đổi mới, sự đổi mới đó sẽ hiệu quả khi phù hợp với thời đại, phù hợp với học sinh và tôn trọng những tố chất riêng có của người học. Và chương trình giáo dục phổ thông mới được xây dựng dựa trên sự phát hiện năng lực cốt lõi và năng lực chung của học sinh, có thể sẽ làm thay đổi diện mạo so với cách học truyền thống.

Nâng chất đội ngũ CBQLGD: Đòi hỏi bắt buộc của đổi mới giáo dục
Nâng chất đội ngũ CBQLGD: Đòi hỏi bắt buộc của đổi mới giáo dục

16/04/2019

ETEP - Để đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ giáo dục cần thiết phải đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, trong đó yếu tố đội ngũ giáo viên và vai trò cán bộ quản lý giáo dục có chất lượng cao được chú trọng quan tâm phát triển hàng đầu. Như vậy, chất lượng cán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD) được coi như bệ đỡ để thực hiện thành công các mục tiêu chất lượng giáo dục, đổi mới giáo dục.

Tập huấn triển khai thực hiện Chương trình GDPT mới cho 200 báo cáo viên nguồn
Tập huấn triển khai thực hiện Chương trình GDPT mới cho 200 báo cáo viên nguồn

16/04/2019

ETEP - Đợt tập này rất quan trọng, giúp các báo cáo viên nhận thức rõ nguyên lý dạy học theo hướng phát triển năng lực, đáp ứng việc triển khai chương trình GDPT mới, cũng như đáp ứng đổi mới giáo dục.

Tập huấn, bồi dưỡng cho 200 báo cáo viên nguồn
Tập huấn, bồi dưỡng cho 200 báo cáo viên nguồn

12/04/2019

ETEP - Nội dung tập huấn tập trung hướng dẫn thực hiện CT GDPT mới; đổi mới kỹ thuật, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của học sinh

Làm rõ các quy định liên quan đến nhà giáo
Làm rõ các quy định liên quan đến nhà giáo

12/04/2019

ETEP - Liên quan đến nhà giáo, nhiều ý kiến cho rằng, cần có chính sách tiền lương ưu tiên đối với nhà giáo, đồng thời thực hiện chính sách phân công công tác cho sinh viên sư phạm sau khi tốt nghiệp trên cơ sở đặt hàng của các địa phương.

Đào tạo giáo viên “vừa học, vừa làm”
Đào tạo giáo viên “vừa học, vừa làm”

10/04/2019

ETEP - Đào tạo giáo viên cũng như bồi dưỡng giáo viên hiệu quả nhất là phương thức diễn ra trong quá trình tác nghiệp tại nhà trường phổ thông. Đó là một phương thức đào tạo giáo viên tiên tiến đã được phổ biến trên thế giới.

Nghề giáo - nghề sáng tạo
Nghề giáo - nghề sáng tạo

08/04/2019

ETEP - Chuẩn bị cho việc triển khai Chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới đòi hỏi giáo viên những chuyển biến tích cực trong chuyên môn để đáp ứng tốt nhất yêu cầu của dạy học.