TIN TỨC CHUNG
Thông báo mới thầu: Thuê tổ chức tư vấn kiểm đếm DLIs
Thông báo mới thầu: Thuê tổ chức tư vấn kiểm đếm DLIs

19/08/2019

ETEP - Thông báo mới thầu: Gói thầu số: 01/ETEP/TVH/IVA, thuê tổ chức tư vấn kiểm đếm DLIs.

Viễn cảnh giáo dục mới: Đẩy mạnh giáo dục “cá nhân hóa” tránh dạy kiểu "đồng phục"
Viễn cảnh giáo dục mới: Đẩy mạnh giáo dục “cá nhân hóa” tránh dạy kiểu "đồng phục"

19/08/2019

ETEP - Chương trình mới thay vì nội dung kiến thức sẽ hướng đến việc phát triển năng lực cho học sinh, do đó muốn truyền dạy cho học sinh, bản thân giáo viên cũng phải có những kỹ năng mới.

Chu trình làm việc và hành trang của hiệu trưởng
Chu trình làm việc và hành trang của hiệu trưởng

17/08/2019

ETEP - Hiệu Trưởng thực hiện chu trình làm việc có tính hệ thống bao quát 16 việc.

Năng lực cần có để tạo phẩm chất nghề nghiệp của giáo viên hiện đại
Năng lực cần có để tạo phẩm chất nghề nghiệp của giáo viên hiện đại

17/08/2019

ETEP - Giáo viên biết vận dụng các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học hợp lý theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo ở học sinh thực hiện phân hóa, cá nhân hóa và rèn luyện kỹ năng học tập cho các em; sử dụng hiệu quả thiết bị dạy học, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông...

 Giáo viên trước hết là nhà giáo dục
Giáo viên trước hết là nhà giáo dục

17/08/2019

ETEP - GV dạy HS cách thức tìm kiếm thông tin thay cho việc dạy các em học cái gì. GV phải dạy cho các em phương pháp học và phương pháp nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, GV không chỉ đóng vai trò truyền đạt tri thức mà còn phải phát triển cảm xúc, thái độ hành vi, đảm bảo cho người học làm chủ tri thức, biết vận dụng tri thức vào cuộc sống.

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh
Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh

17/08/2019

ETEP - Tập dượt cho HS biết phát hiện, đặt ra và giải quyết những vấn đề gặp phải trong học tập, trong cuộc sống của cá nhân, gia đình và cộng đồng không chỉ có ý nghĩa ở khía cạnh phương pháp dạy học mà phải được đặt ra như một mục tiêu quan trọng của giáo dục và đào tạo.

Bồi dưỡng giáo viên qua mạng: “Giữ lửa” nghề
Bồi dưỡng giáo viên qua mạng: “Giữ lửa” nghề

17/08/2019

ETEP - Theo PGS.TS Nguyễn Văn Hiền - PGĐ Chương trình ETEP, bồi dưỡng GV theo hình thức qua mạng sẽ là một lựa chọn hợp lí. Tập huấn GV theo e-learning với hình thức học kết hợp, học đảo chiều chính là bảo đảm các tiêu chí học tập: Vừa đủ, kịp thời, cá thể hóa, mọi lúc, mọi nơi, thường xuyên, liên tục, tiết kiệm chi phí... 

5 cách tiếp cận mà nhà giáo nên làm thời đại 4.0
5 cách tiếp cận mà nhà giáo nên làm thời đại 4.0

14/08/2019

ETEP - Sự phát triển của việc học tập trên lớp nên sử dụng phương pháp học tập lấy học sinh làm trung tâm, trong khi nhà giáo có nhiều vai trò như một người hỗ trợ học tập.