TIN TỨC CHUNG
Địa phương đề xuất nội dung bồi dưỡng GV tiểu học để triển khai chương trình mới
Địa phương đề xuất nội dung bồi dưỡng GV tiểu học để triển khai chương trình mới

12/06/2019

ETEP - Bồi dưỡng năng lực đánh giá học sinh để có giải pháp cá biệt hóa đối tượng học sinh; lựa chọn nội dung và yêu cầu phù hợp cho từng đối tượng. ..

Đổi mới giáo dục Việt Nam: Tháo gỡ rào cản trong phát triển đội ngũ
Đổi mới giáo dục Việt Nam: Tháo gỡ rào cản trong phát triển đội ngũ

11/06/2019

ETEP - Giáo viên hiện là người đi đầu thực hiện các phương pháp sư phạm, phương pháp và kỹ thuật đánh giá mới.

Hội thảo - Tập huấn thiết kế modul E-learning
Hội thảo - Tập huấn thiết kế modul E-learning

10/06/2019

ETEP - Các chuyên gia về e-learning đã giúp học viên nắm vững các nguyên tắc cơ bản của dạy và học hiệu quả, nguyên tắc chi phối việc học tập trực tuyến hiệu quả.

Phát huy vai trò dẫn đường trong công cuộc đổi mới của trường sư phạm
Phát huy vai trò dẫn đường trong công cuộc đổi mới của trường sư phạm

07/06/2019

ETEP - Để nâng cao năng lực giảng viên, Trường ĐH Sư phạm-ĐH Thái Nguyên đã đẩy mạnh đổi mới, xây dựng phát triển chương trình đào tạo, đi tiên phong trong kiểm định, đánh giá Chương trình đào tạo giáo viên. 

Xây dựng trường học hạnh phúc: Cần thay đổi từ cán bộ quản lý
Xây dựng trường học hạnh phúc: Cần thay đổi từ cán bộ quản lý

07/06/2019

ETEP - Yêu cầu của đổi mới giáo dục đòi hỏi đội ngũ CBQLGD cần có những năng lực mới về phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn nghiệp vụ sư phạm, năng lực quản lý. 

Để trường đại học vững cả “2 chân” đào tạo và nghiên cứu
Để trường đại học vững cả “2 chân” đào tạo và nghiên cứu

07/06/2019

ETEP - GS Nguyễn Văn Minh cho rằng, cần ưu tiên xây dựng các cơ sở nghiên cứu liên ngành phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, nhất là nông nghiệp, công nghiệp tiêu dùng, thủy sản và công nghệ thông tin. 

Giáo viên phải xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên
Giáo viên phải xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên

05/06/2019

ETEP - Đối với nội dung bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên, thủ trưởng các đơn vị chú trọng việc tổ chức hướng dẫn học tập, trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc cũng như việc tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, và tổ chức tập huấn cho giáo viên.

Chương trình GDPT mới: Hiệu trưởng phải là người “cầm cờ” định hình
Chương trình GDPT mới: Hiệu trưởng phải là người “cầm cờ” định hình

04/06/2019

ETEP - Khi triển khai Chương trình GDPT mới, hiệu trưởng nhà trường đóng vai trò vô cùng quan trọng vì mọi đường lối, chính sách, cuối cùng sẽ phải được thực hiện ở nhà trường, trong đó có trách nhiệm xây dựng kế hoạch GD (KHGD) cho phù hợp với điều kiện CSVC, đội ngũ GV nhà trường