TIN TỨC CHUNG
Giới thiệu các mô đun bồi dưỡng thực hiện Chương trình GDPT mới  cho giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2021
Giới thiệu các mô đun bồi dưỡng thực hiện Chương trình GDPT mới cho giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2021

19/02/2020

ETEP - Có 9 mô đun bồi dưỡng thực hiện Chương trình GDPT mới cho giáo viên mỗi cấp học (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông) để phát triển năng lực nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu chuyển nghề nghiệp giáo viên và đáp ứng Chương trình GDPT mới.

'Nghề giáo cần hấp dẫn hơn về trí tuệ và tài chính'
'Nghề giáo cần hấp dẫn hơn về trí tuệ và tài chính'

18/02/2020

Kinh nghiệm từ những nước có nền giáo dục phát triển cho thấy nỗ lực tạo nên sức hấp dẫn cho nghề dạy học về mặt tài chính và trí tuệ đã phát huy hiệu quả trong việc tạo nên và duy trì chất lượng giáo dục một cách bền vững.

'Nghề giáo cần hấp dẫn hơn về trí tuệ và tài chính'
'Nghề giáo cần hấp dẫn hơn về trí tuệ và tài chính'

18/02/2020

Kinh nghiệm từ những nước có nền giáo dục phát triển cho thấy nỗ lực tạo nên sức hấp dẫn cho nghề dạy học về mặt tài chính và trí tuệ đã phát huy hiệu quả trong việc tạo nên và duy trì chất lượng giáo dục một cách bền vững.

Đổi mới đánh giá theo tiếp cận năng lực thế nào theo yêu cầu mới?
Đổi mới đánh giá theo tiếp cận năng lực thế nào theo yêu cầu mới?

17/02/2020

ETEP - Bên cạnh chủ thể đánh giá truyền thống là GV, đổi mới kiểm tra đánh giá cần chuyển giao khả năng đánh giá cho HS trong hoạt động đánh giá đồng đẳng và tự đánh giá. Đây là một nội dung mới mẻ, đã được tập huấn kĩ lưỡng và từng bước áp dụng hiệu quả vào hoạt động dạy học tại nhà trường.

Yếu tố nào quyết định hiệu quả của một nền giáo dục
Yếu tố nào quyết định hiệu quả của một nền giáo dục

14/02/2020

ETEP - Theo MovingWorlds, về lý thuyết, học trực tuyến là một trong những giải pháp có thể thu hẹp khoảng cách bất bình đẳng trong tiếp cận giáo dục, bởi nó đáp ứng linh hoạt những nhu cầu của học sinh, với mức chi phí thấp hơn so với các lớp học truyền thống. 

'Cần chú trọng thành lập cộng đồng giáo viên'
'Cần chú trọng thành lập cộng đồng giáo viên'

13/02/2020

ETEP - Việc thiết lập nên những cộng đồng giáo viên chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau là một trong những yếu tố quyết định hiệu quả của quá trình chuyên nghiệp hóa năng lực giảng dạy của giáo viên.

Giáo viên chủ động thiết kế nội dung dạy học
Giáo viên chủ động thiết kế nội dung dạy học

11/02/2020

ETEP - Khung chương trình học được xây dựng theo hướng mở và mỗi giáo viên lựa chọn những phương pháp dạy học khác nhau để xây dựng bài giảng phù hợp với từng đối tượng học sinh và các cấp độ học tập, hướng tới việc cá nhân hóa cho nhu cầu học tập học sinh.

Đưa trí tuệ nhân tạo hỗ trợ giảng dạy: Xu hướng làm thay đổi phương thức giáo dục
Đưa trí tuệ nhân tạo hỗ trợ giảng dạy: Xu hướng làm thay đổi phương thức giáo dục

11/02/2020

ETEP “Khi nhà trường thực hiện ứng dụng AI vào giảng dạy, giáo viên lúc đó sẽ đóng vai trò quan sát và tập trung vào các vấn đề về giao tiếp, cảm xúc - điều máy móc chưa thể thay thế con người, còn AI chỉ thực hiện các lệnh ảo ở mức căn bản”