TIN TỨC CHUNG
Sử dụng bảng viết kết hợp với các phương tiện trong dạy học
Sử dụng bảng viết kết hợp với các phương tiện trong dạy học

23/05/2019

ETEP - Giáo viên cần phải sử dụng thành thạo linh hoạt các trang thiết bị, phương tiện, công cụ này bên cạnh việc ghi chép ở bảng viết. Tránh tình trạng ghi quá nhiều hoặc chỉ ghi đề mục ở bảng viết .

Tập huấn giáo dục phát triển năng lực và triển khai thực hiện chương trình GDPT mới
Tập huấn giáo dục phát triển năng lực và triển khai thực hiện chương trình GDPT mới

20/05/2019

ETEP - Học viên sẽ nghiên cứu dạy học chiến lược, cách cung cấp và tần suất học liệu cho học sinh, cách áp dụng học liệu trong đánh giá;Nghiên cứu kinh nghiệm đánh giá năng lực quốc tế, các nguyên tắc đánh giá, xây dựng và sử dụng rubrik trong đánh giá theo năng lực, thiết kế nhiệm vụ sau đánh giá,… 

Họp khởi động đoàn giám sát, hỗ trợ kỹ thuật thực hiện Chương trình ETEP lần thứ 4 của Ngân hàng Thế giới 
Họp khởi động đoàn giám sát, hỗ trợ kỹ thuật thực hiện Chương trình ETEP lần thứ 4 của Ngân hàng Thế giới 

20/05/2019

ETEP - Các bên liên quan tham dự cuộc họp đã trao đổi về việc thực hiện các hành động mà WB đã khuyến nghị từ cuộc hỗ trợ kỹ thuật lần thứ ba, tiến độ thực hiện so với mục tiêu phát triển của Chương trình theo kế hoạch, thực hiện các chỉ số kết quả đầu ra DLIs và những thách thức đặt ra trong quá trình triển khai nhằm đẩy nhanh tiến độ và thực hiện có chất lượng Chương trình ETEP

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 04/ETEP/TVH/KTNB
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 04/ETEP/TVH/KTNB

17/05/2019

ETEP - Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 04/ETEP/TVH/KTNB, thuê tổ chức tư vấn nâng cao năng lực kiểm toán nội bộ cho Chương trình.

Kết quả đánh giá bồi dưỡng thường xuyên là một căn cứ xét thi đua
Kết quả đánh giá bồi dưỡng thường xuyên là một căn cứ xét thi đua

17/05/2019

ETEP - "Nếu không hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng thì kết quả đánh giá bồi dưỡng thường xuyên được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên".

Tạo điều kiện cho giáo viên chủ động, sáng tạo
Tạo điều kiện cho giáo viên chủ động, sáng tạo

17/05/2019

ETEP - Chương trình giáo dục phổ thông mới chỉ quy định những nguyên tắc, định hướng chung về yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của học sinh, nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục và việc đánh giá kết quả giáo dục, không quy định quá chi tiết, để tạo điều kiện cho tác giả sách giáo khoa và giáo viên phát huy tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện chương trình.

Giờ giảng vượt ra ngoài khuôn mẫu
Giờ giảng vượt ra ngoài khuôn mẫu

15/05/2019

ETEP - Đổi mới, sáng tạo không phải cái gì quá to lớn. Đó có thể là để HS được bày tỏ ý kiến, quan điểm của cá nhân mình về một vấn đề trong bài học mà không phải là sự áp đặt trong suy nghĩ. Hoặc đó có thể là đưa ra nội dung yêu cầu để học sinh tự lựa chọn hướng làm phù hợp với năng lực của mình, không phải thuyết giảng, không giáo điều khuôn mẫu… cứ như thế tạo ra sự tương tác tự nhiên giữa người dạy với người học.

Nhạc trưởng của “dàn nhạc nhà trường”
Nhạc trưởng của “dàn nhạc nhà trường”

13/05/2019

ETEP - Triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, hiệu trưởng đóng vai trò quan trọng đảm bảo cho sự thành công của Chương trình.