TIN TỨC CHUNG
“Đầu ra” trường đại học Sư phạm: Cần giải pháp căn cơ
“Đầu ra” trường đại học Sư phạm: Cần giải pháp căn cơ

13/05/2019

ETEP - Sinh viên sư phạm sau khi tốt nghiệp cần thể hiện được nhiều năng lực như: Năng lực giao tiếp và hợp tác; Năng lực công nghệ thông tin; Năng lực ngoại ngữ; Năng lực thích ứng với sự thay đổi; Năng lực nghiên cứu khoa học; Năng lực dạy học; Năng lực giáo dục; Năng lực học tập và phát triển nghề nghiệp…

Sắp xếp, tổ chức lại các trường sư phạm: Vì mục tiêu đảm bảo chất lượng
Sắp xếp, tổ chức lại các trường sư phạm: Vì mục tiêu đảm bảo chất lượng

11/05/2019

ETEP - “Sắp xếp, tổ chức lại các trường sư phạm để phù hợp với mục tiêu phát triển giáo dục của cả nước và từng địa phương, giải quyết thực trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ của các địa phương, nâng cao chất lượng chất lượng đội ngũ giáo viên đáp ứng tốt chương trình giáo dục phổ thông mới”.

Sắp xếp mạng lưới các cơ sở sư phạm đào tạo giáo viên
Sắp xếp mạng lưới các cơ sở sư phạm đào tạo giáo viên

11/05/2019

ETEP - Hiện tại với khoảng 100 đơn vị đào tạo sư phạm, quy mô tuyển sinh hằng năm cho các ngành đào tạo giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông là gần 50.000 sinh viên (ở cả trình độ ĐH và CĐ sư phạm).  Trong nhiều năm qua, có tình trạng nhu cầu các giáo viên giảm trong khi số lượng giáo sinh ra trường lại không hề giảm, dẫn tới hậu quả số sinh viên sư phạm bị thất nghiệp khi ra trường tăng liên tục. 

Hiệu trưởng chia sẻ kinh nghiệm tổ chức dạy học tích hợp, liên môn
Hiệu trưởng chia sẻ kinh nghiệm tổ chức dạy học tích hợp, liên môn

10/05/2019

ETEP - Muốn có một chủ đề tích hợp liên môn hiệu quả đòi hỏi trí tuệ và sáng tạo của tập thể mà trong đó các tổ chuyên môn là người giữ lửa cho việc tổ chức các hoạt động: rà soát nội dung chương trình, thiết kế các nội dung tích hợp, lựa chọn phương pháp, hình thức dạy học tích cực. 

Chương trình GDPT mới: Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy tích hợp
Chương trình GDPT mới: Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy tích hợp

10/05/2019

ETEP - Chương trình giáo dục phổ thông mới đòi hỏi giảng viên sư phạm phải đổi mới, lựa chọn phương pháp sư phạm phù hợp, cách thức tổ chức dạy học để nhằm đạt được mục tiêu phát triển năng lực, phẩm chất ở học sinh.

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên có phức tạp?
Chuẩn nghề nghiệp giáo viên có phức tạp?

07/05/2019

ETEP - Quan điểm về “minh chứng” đã và đang trở thành “nguyên liệu” quan trọng - bắt buộc - tất yếu để thực hiện việc kiểm định, đánh giá các cá nhân, tổ chức trong hệ thống quản lý chất lượng tổng thể.

Tập huấn 100 giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018
Tập huấn 100 giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

06/05/2019

ETEP - Khoá tập huấn tập trung vào 2 nội dung: Tìm hiểu chương trình giáo dục phổ thông mới và định hướng đổi mới giáo dục phổ thông để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Năng lực cán bộ quản lý giáo dục: Chuyển động để thích nghi
Năng lực cán bộ quản lý giáo dục: Chuyển động để thích nghi

03/05/2019

ETEP - Để nâng chất cho đội ngũ CBQLGD thì công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBQLGD cũng cần được đổi mới từ mục tiêu đến nội dung, hoạt động.