Trường Đại học Sư phạm Hà Nội bồi dưỡng giảng viên sư phạm chủ chốt về thực hiện chương trình giáo giục phổ thông 2018

Ngày cập nhật : 11/08/2019

Từ ngày 8 đến ngày 10/8 trường Đại học Sư phạm (ĐHSP) Hà nội tổ chức khóa bồi dưỡng về thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho toàn bộ các giảng viên giáo viên của 15 khoa của nhà trường và phân hiệu của trường tại tỉnh Hà Nam, cùng với các giảng viên sư phạm chủ chốt của Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đợt tập huấn nằm trong khuôn khổ kế hoạch bồi dưỡng giáo viên của Bộ GD&ĐT chuẩn bị cho triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới (CT GDPT), tiếp nối các hoạt động bồi dưỡng giảng viên sự phạm chủ chốt tại một loạt các trường sư phạm trên cả nước.

Trong 3 ngày của khóa tập huấn, các thầy cô tập trung tìm hiểu những điểm mới của chương trình GDPT mới, cách thức triển khai dạy học theo chương trình GDPT mới, nghe các chủ biên và các chuyên gia trình bày về chương trình của 19 môn học. Đồng thời, chia nhóm thảo luận về chương trình môn học/hoạt động giáo dục, chia nhóm thảo luận về bài học minh họa theo môn học/hoạt động giáo dục. Sau thảo luận, các nhóm sẽ xây dựng kế hoạch dạy học cho một chủ để môn học/hoạt động giáo dục cụ thể.

Phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Xuân Thành, Giám đốc dự án Đổi mới giáo dục phổ thông.

Trình bày về cách thức tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn trong trường phổ thông, Phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Xuân Thành, Giám đốc dự án Đổi mới giáo dục phổ thông và Chương trình ETEP, Bộ GD-ĐT nhấn mạnh: “Tăng cường năng lực không phải là tiền, càng không phải là cơ sở vật chất. Tăng cường năng lực chính là con người. Chính vì vậy mà tất cả các hoạt động tổ chức giảng dạy của nhà trường đều đòi hỏi sự tham gia của toàn bộ đội ngũ cán bộ, giảng viên của nhà trường. Tham gia các hoạt động thì mới có thể phát triển năng lực”.

Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thành mong muốn các thầy cô giảng viên nắm vững và hiểu đúng văn bản 4612/BGDĐT-GDTrH về hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018 để có thể truyền đạt nội dung bồi dưỡng một cách đơn giản, dễ hiểu để các giáo viên có thể hiểu được rằng việc thực hiện dạy học theo CT GDPT mới không hề khó khăn: “Bỏ đi tên gọi các phương pháp, kỹ thuật và thuật ngữ dạy học mang tính học thuật, đi thẳng vào cốt lõi nội dung, giải thích bằng ngôn ngữ giản dị, dễ hiểu để ngưởi giáo viên không bị ám ảnh bởi các tên gọi mà nắm bắt được bản chất vấn đề một cách dễ dàng”, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thành gợi ý về phương pháp.

Các giảng viên sư phạm tham gia Hội thảo tập huấn.

Sau khóa tập huấn, sẽ có một số thầy cô được lựa chọn tiếp tục tham gia các khóa tập huấn tiếp theo. Đây sẽ là lực lượng nòng cốt để triển khai chương trình bồi dưỡng sâu và rộng hơn.

Theo kế hoạch của Bộ GDĐT, từ tháng 9/2019, sẽ bắt đầu chiến dịch bồi dưỡng giáo viên diện rộng trên toàn quốc với việc triển khai bồi dưỡng 28000 giáo viên cốt cán (mỗi trường có 1 giáo viên cốt cán được đào tạo ở cấp trung ương), 4000 hiệu trưởng (cứ 7 trường phổ thông thì có 1 hiệu trưởng được bồi dưỡng ở cấp Trung ương), 7000 tổ trưởng chuyên môn và 1028 cán bộ quản lý giáo dục sở GDĐT, phòng GDĐT. Sau khi các trường Sư phạm kết thúc đợt bồi dưỡng giáo viên cốt cán, các giáo viên cốt cán sẽ về các địa phương triển khai bồi dưỡng diện rộng từ tháng 11/2019, đảm bảo ưu tiên cho tất cả các giáo viên lớp 1.

BT