Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số: 04/ETEP/PTV/BDTX,DH.

Ngày cập nhật : 19/08/2019

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

Tên bên mời thầu: Ban quản lý Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP)

Địa chỉ: Số 25 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Điện thoại/fax/email: Tel:0243.2.151.876/Fax:0243.6210.020Email: etep@moet.gov.vn

Mã số thuế: 0107 687 392

1.    Tên dự án: Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP).

2.    Tên gói thầu: 04/ETEP/PTV/BDTX,DH: “Cung cấp dịch vụ tổ chức các cuộc tập huấn các chương trình  BDTX tiếp cận theo năng lực;  tập huấn về hoạt động dạy học, thi kiểm tra đánh giá kết quả của người học (04 cuộc tập huấn)”.

3.    Số thông báo mời thầu: Trên website muasamcong số 20190717550 ngày 16/7/2019.

4.    Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi  trong nước.

5.    Giá gói thầu: 4.054.550.000 VND.

6.    Giá trúng thầu: 3.980.000.000 VND

7.    Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH đầu tư thương mại và du lịch Quốc Tế Hòa Bình - Số ĐKKD: 0102720141;
8.    Loại hợp đồng: theo đơn giá cố định;
9.    Thời gian thực hiện hợp đồng: 9 tháng.

10.  Quyết định phê duyệt: Số 848/QĐ-QLCDA ngày 30/7/2019 của Giám đốc Ban Quản lý các Dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo.