Triển khai hoạt động đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, công nghệ thông tin, quản lý môi trường và xã hội 

Ngày cập nhật : 22/11/2019

Trong hai ngày 21 - 22/11/2019, tại Hà Nội, Ban Quản lý Chương trình ETEP (Bô GD&ĐT) tổ chức hội thảo triển khai hoạt động đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, công nghệ thông tin, quản lý môi trường và xã hội tại các trường sư phạm chủ chốt, với sự tham gia của đại diện Ngân hàng Thế giới và đại diện 8 trường ĐHSP/học viện tham gia ETEP, nhằm thống nhất phương án, quy trình triển khai thực hiện dự án một cách chất lượng, hiệu quả.

TS Nguyễn Ngọc Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Chương trình ETEP.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS Nguyễn Ngọc Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Chương trình ETEP cho biết: Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, công nghệ thông tin là 1 trong những hoạt động quan trọng của Chương trình ETEP nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên GV&CBQLCSGDPT kết hợp trực tiếp và trực tuyến, học tập theo hướng tiếp cận mở, kết hợp bồi dưỡng với tự học, phát triển năng lực nghề nghiệp liên tục cho GV&CBQLCSGDPT trong việc thực hiện Chương trình GDPT mới cũng như bồi dưỡng thường xuyên, lâu dài phục vụ công cuộc đổi mới giáo dục. Vì vậy, cần thống nhất phương án, quy trình triển khai thực hiện một cách chất lượng, hiệu quả. 

Bà Võ Kiều Dung, chuyên gia cao cấp của Ngân hàng Thế giới, Chủ nhiệm Chương trình.

Trao đổi với đại diện các trường tại Hội thảo, bà Võ Kiều Dung, chuyên gia cao cấp của Ngân hàng Thế giới, Chủ nhiệm Chương trình lưu ý: “Đây là đầu tư lớn và quan trọng cho các trường đòi hỏi sự sẵn sàng nhận nhiệm vụ của các trường thực hiện công việc này. Trên cơ sở yêu cầu kỹ thuật của LMS, các trường đề xuất vốn đầu tư, đảm bảo đạt được các yêu cầu kỹ thuật đó. BQL Chương trình ETEP cần phối hợp với chuyên gia công nghệ thông tin của các trường thống nhất chuẩn dữ liệu TEMIS, đảm bảo sự kết nối và hoạt động hiệu quả trên toàn hệ thống”.

Thảo luận về LMS-TEMIS

Các đại biểu tập trung bàn thảo về việc xây dựng hạ tầng/thiết bị đầu tư trang bị cho trường nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng hỗ trợ kết nối với hệ thống LMS-TEMIS; Về quy trình mua sắm, các chuẩn, quy chuẩn thực hiện đầu tư mua sắm về thiết bị CNTT, thiết bị chuyên dụng phục vụ đào tạo bồi dưỡng giáo viên và CBQLCSGDPT trong khuôn khổ Chương trình ETEP; Về quản lý môi trường và xã hội; Đặc biệt là về chuẩn chung của hệ thống bồi dưỡng trực tuyến (LMS), chuẩn dữ liệu, cách thức phối hợp và tích hợp vào hệ thống với mục tiêu hoạt động 1 cách tốt nhất.

Trao đổi sôi nổi tại Hội thảo

Bộ GD&ĐT đã phê duyệt Đề án tăng cường cơ sở vật chất/hạ tầng CNTT và giáo chủ đầu tư cho 8 trường ĐHSP/học viện tham gia ETEP; Phân cấp uỷ quyền cho Ban Quản lý Chương trình ETEP thực hiện trách nhiệm, quyền hạn chủ dự án, giao quyền chủ đầu tư cho các trường đối với cấu phần tăng cương cơ sở vật chất và CNTT; Ban hành cơ chế phối hợp giữa các Vụ, Cục, các trường ĐHSP/học viện tham gia ETEP, các Sở GD&ĐT  trong việc thực hiện Chương trình ETEP;

Đồng thời, Bộ GD&ĐT đã quyết định phương án xây dựng hệ thống LMS – TEMIS, giao Ban quản lý Chương trình ETEP là chủ đầu tư xây dựng TEMIS tại Bộ, giao các trường ĐHSP/học viện tham gia ETEP là chủ đầu tư xây dựng tại mỗi trường một hệ thống LMS kết nối với TEMIS trung ương.

PV