Bắt đầu tập huấn, bồi dưỡng 4000 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục PT cốt cán

Ngày cập nhật : 02/12/2019

Trong khuôn khổ Chương trình ETEP, từ ngày 2 – 4/12/2019, tại Hà Nội, Học viện Quản lý Giáo dục phối hợp với BQL Chương trình ETEP, các Trường ĐHSP tham gia Chương trình ETEP, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng 200 cán bộ quản lý giáo dục cốt cán cấp tiểu học của 4 tỉnh Lào Cai, Thái Bình, Vĩnh Phúc và Tp Hà Nội.

200 hiệu trưởng, hiệu phó cấp tiểu học của  4  tỉnh Lào Cai, Thái Bình, Vĩnh Phúc và Tp Hà Nội tham dự khoá tập huấn.

Đây là khoá bồi dưỡng cốt cán đầu tiên trong kế hoạch bồi dưỡng 4000 cán bộ quản lý giáo dục cốt cán trong cả nước trong năm 2019, nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán (CBQLCSGDPT) để hướng dẫn đồng nghiệp về thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc khoá tập huấn, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh mục đích của công cuộc đổi mới giáo dục lần này, đó là “Tạo sự chuyển biến căn bản và toàn diện về chất lượng giáo dục phổ thông, kết hợp dạy chữ, dạy người và định hướng nghề nghiệp. Đặc biệt điểm đáng lưu ý trong đổi mới lần này là xây dựng một nền giáo dục mở, chuyển 1 nền GD nặng về truyền thụ kiến thức sang nền GD phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực người học, và phát triển tiềm năng của từng cá nhân. Chúng ta quyết tâm đạt được mục tiêu chuyển 1 nền GD nặng về truyền thụ kiến thức sang nền GD phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực người học, đòi hỏi sự chuyển biến, đổi mới mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Những CBQLGD cốt cán sau đợt tập huấn sẽ là nòng cốt hỗ trợ đồng nghiệp tự bồi dưỡng, nâng cao năng lực nghề nghiệp và xây dựng được cộng đồng học tập tại địa phương, lan toả được những đổi mới của chương trình giáo dục phổ thông mới, lan toả về quản trị chất lượng giáo dục".

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết: Thực hiện đổi mới giáo dục lẩn này, Bộ GD&ĐT tập trung bồi dưỡng 4 đối tượng: Cán bộ Sở/Phòng GD&ĐT, hiệu trưởng, giáo viên và các giảng viên của các trường SP và Học viện Quản lý Giáo dục - đó là những yết tố quan trọng tạo nên chất lượng giáo dục. Muốn có GV tốt, cán bộ quản lý GD phải tốt và quan trọng là  tạo ra một môi trưởng GD tốt. Giáo dục không có chất lượng thì coi như không có giáo dục". 

 

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc.

Giảng viên của khoá tập huấn là giảng viên chủ chốt 8 trường đại học sư phạm/học viện tham gia ETEP (Học viện Quản lý Giáo dục, Trường ĐHSP Hà Nội, ĐHSP Hà Nội 2, ĐHSP-ĐH Thái Nguyên, ĐH Vinh, Trường ĐHSP-ĐH Huế, Trường ĐHSP-ĐH Đà Nẵng và Trường ĐHSP Tp Hồ Chí Minh).

Phát biểu tại phiên khai mạc khoá bồi dưỡng tại Hà Nội, GS.TS Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện Quản lý Giáo dục nêu rõ mục tiêu của khoá bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và chương trình GDPT mới. Để có khoá tập huấn này, Học viện Quản lý Giáo dục đã có sự chuẩn bị chu đáo, đã phối hợp với BQL Chương trình ETEP, các trường ĐHSP tham gia ETEP phát triển, thẩm định tài liệu. Chương trình, tài liệu tập huấn lần này là hoàn toàn mới, được xây dựng công phu, bám sát yêu cầu triển khai Chương trình GDPT mới. GS.TS Phạm Quang Trung cho rằng, Chương trình GDPT mới có thành công hay không phụ thuộc rất lớn vào đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở GDPT. Vì thế đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục cần có sự thay đổi tư duy, nhận thực, kỹ năng, cách thức điều hành, quản trị nhà trường, quản trị chất lượng giáo dục.

GS.TS Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục phát biểu tại phiên khai mạc khoá tập huấn.

Sau phiên khai mạc, PGS.TS Nguyễn Xuân Thành, Phó vụ Trưởng Vụ Trung học Phổ thông, Giám đốc BQL Chương trình ETEP giới thiệu với các học viên những điểm mới của Chương trình GDPT 2018 cũng như việc triển khai mô hình bồi dưỡng GV và cán bộ cán bộ quản lý giáo dục rất mới. Lần đầu tiên tại Việt Nam, có mô hình bồi dưỡng tại công việc, kết hợp giữa bồi dưỡng qua mạng và bồi dưỡng trực tiếp; các thầy cô được truy cập vào nguồn học liệu 1 cách trực tiếp, tự học, thực hành nhiều. Học viên có 5 ngày tự học, nghiên cứu tài liệu qua mạng, tiếp đến đi tập huấn tập trung trong 3 ngày để trao đổi, giải đáp thắc mắc và có 7 ngày tự học, làm bài tập để được đánh giá hoàn thành khoá học.

PGS.TS Nguyễn Xuân Thành, Phó vụ Trưởng Vụ Trung học Phổ thông, Giám đốc BQL Chương trình ETEP

Ông Nguyễn Xuân Thành nhấn mạnh, thiết lập một mô hình bồi dưỡng thường xuyên, liên tục, tại chỗ, hình thành cộng đồng học tập, gíup giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông tự bồi dưỡng, phát triển năng lực nghề nghiệp, thích ứng với sự thay đổi, đáp ứng nhu cầu thực tiễn và đổi mới giáo dục là một trong những mục tiêu quan trọng của Chương trình ETEP.

Sau khoá bồi dưỡng cán bộ quản lý cốt cán cấp tiểu học, Học viện Quản lý Giáo dục tiếp tục tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý cốt cán cấp THCS và THPT  lần lượt 9 mô đun theo kế hoạch trong khuôn khổ Chương trình ETEP.

Trong tháng 12/2019, Học viện Quản lý Giáo dục tổ chức các khoá bồi dưỡng cán bộ quản lý cốt cán tại Hà Nội, Đà Nẵng và Tp Hồ Chí Minh cho cán bộ quản lý giáo dục cốt cán mô đun đầu tiên, hướng dẫn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường TH, THCS và THPT thực hiện quản trị hoạt động dạy học, giáo dục định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018;

Cụ thể: Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT 2018 và các yêu cầu, nhiệm vụ của Hiệu trưởng trong quản trị hoạt động dạy học, giáo dục ở trường TH, THCS và THPT; Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục nhà trường TH, THCS và THPT (Lập kế hoạch giáo dục nhà trường; tổ chức thực hiện kế hoạch; giám sát, đánh giá, điều chỉnh kế hoạch giáo dục trường TH, THCS và THPT); Chỉ đạo tổ/nhóm chuyên môn thực hiện hoạt động dạy học và giáo dục trong trường TH, THCS và THPT: Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục môn học/hoạt động giáo dục; đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, giáo dục; đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục học sinh TH, THCS và THPT.

Triển khai bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán năm 2019 cũng  là hoạt động cao năng lực đội ngũ giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt của các trường sư phạm/học viện tham gia Chương trình ETEP; Tăng cường phối hợp giữa các trường sư phạm/học viện tham gia Chương trình ETEP với các Sở/Phòng GD&ĐT và trường phổ thông trong công tác bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, hình thành cộng đồng học tập (để phát triển nghề nghiệp thường xuyên, liên tục) dành cho cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán và đại trà.

Đặng Thị Huệ