Đại học Vinh: sẽ xây dựng đội ngũ chuyên gia bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục phổ thông 

Ngày cập nhật : 27/02/2020

Đại học Vinh sẽ xây dựng đội ngũ chuyên gia bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục phổ thông. GS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh chia sẻ tại Hội nghị sơ kết việc thực hiện nhiệm vụ phát triển lĩnh vực Sư phạm giai đoạn 2017 - 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Là một trong 8 đơn vị tham gia Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP), đến nay, Đại học Vinh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, trên 04 lĩnh vực: Năng lực Nhà trường được tăng cường để nâng cao hiệu quả đào tạo bồi dưỡng giáo viên phổ thông và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông; Xây dựng hệ thống đánh giá nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của giáo viên phổ thông và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông để làm căn cứ xây dựng chương trình bồi dưỡng thường xuyên; Bồi dưỡng thường xuyên tại cơ sở cho đội ngũ giáo viên phổ thông và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông; Các giáo viên phổ thông và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông được truy cập các chương trình bồi dưỡng thường xuyên và các nguồn lực thông qua hệ thống công nghệ thông tin.

GS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa: Trong khuôn khổ  Chương trình ETEP, sắp tới, Trường Đại học Vinh sẽ tổ chức Hội nghị giảng viên sư phạm để làm rõ hơn công tác bồi dưỡng giáo viên phổ thông, đào tạo giáo viên theo CDIO.

Triển khai Chương trình ETEP tại Trường Đại học Vinh, nhà trường đã ưu tiên nhiều nguồn lực (nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất…) để triển khai các hoạt động. Chương trình ETEP - Trường Đại học Vinh nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của các Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc các địa bàn được phân công.

Trong số các trường đại học sư phạm tham gia Chương trình ETEP, Trường Đại học Vinh là một trong các đơn vị đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện Chương trình có chất lượng.  Các hoạt động tăng cường năng lực sư phạm của nhà trường đã được thực hiện có hiệu quả. Vì vậy, nhà trường đã đạt được điểm TEIDI theo cam kết và đã được các đơn vị kiểm đếm độc lập của Chương trình ETEP xác thực. Công tác bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán về mô-đun 1 đạt kết quả cao với tỷ lệ hơn 99% học viên hoàn thành nội dung, yêu cầu, đủ điều kiện để được cấp chứng nhận hoàn thành mô-đun 1. 

Từ kết quả đánh giá giữa kỳ của Chương trình ETEP, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo PMU và các trường đại học sư phạm tham gia Chương trình ETEP, trong đó có Trường Đại học Vinh cơ cấu lại các nội dung/hoạt động phù hợp mục tiêu ưu tiên trước mắt là triển khai tốt Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ, tập trung đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống LMS-TEMIS và bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán các mô-đun 2, 3, 4.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, lãnh đạo các trường phổ thông đánh giá cao kết quả của Chương trình ETEP do Trường Đại học Vinh triển khai, đặc biệt là trong bồi dưỡng giáo viên, chuẩn bị triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới và hỗ trợ các trường phổ thông xây dựng kế hoạch giáo dục, triển khai bồi dưỡng giáo viên đại trà. 

Các cơ sở giáo dục phổ thông mong muốn, Trường Đại học Vinh chú trọng triển khai tập huấn - bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy theo Chương trình giáo dục phổ thông mới; phân định rõ hơn đối tượng tham gia tập huấn - bồi dưỡng để xây dựng nội dung, chương trình phù hợp. Các ý kiến cũng đánh giá cao sáng kiến của Trường Đại học Vinh trong việc xây dựng nội dung bồi dưỡng kỹ năng phát triển chương trình nhà trường.

GS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa cho biết: Trong khuôn khổ  Chương trình ETEP, sắp tới, Trường Đại học Vinh sẽ tổ chức Hội nghị giảng viên sư phạm để làm rõ hơn công tác bồi dưỡng giáo viên phổ thông, đào tạo giáo viên theo CDIO.

Về công tác tự đánh giá năng lực sư phạm theo bộ chỉ số TEIDI, Hiệu trưởng yêu cầu lên kế hoạch cụ thể, chi tiết để tăng điểm năng lực của nhà trường phù hợp, từ đó giúp nhà trường nâng cao năng lực đào tạo, bồi dưỡng, thể chế hóa thành công mối quan hệ giữa nhà trường với các trường khác trong hệ thống sư phạm và với các trường phổ thông, các cơ quan quản lý giáo dục các cấp. 

Đồng thời, xây dựng được phương án sử dụng đội ngũ chuyên gia cùng tham gia vào quá trình bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Soạn từ: http://etep.vinhuni.edu.vn/tin-tuc-su-kien/seo/so-ket-viec-thuc-hien-nhiem-vu-phat-trien-linh-vuc-su-pham-giai-doan-2017-2019-va-trien-khai-nhiem-vu-nam-2020-96138