Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế hỗ trợ hoạt động bồi dưỡng 1.178 giáo viên lớp 1 và 343 cán bộ quản lý Sở GD&ĐT Quảng Trị

Ngày cập nhật : 13/07/2020

Nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên tiểu học trực tiếp giảng dạy lớp 1 thuộc Sở GD và ĐT tỉnh Quảng Trị, đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (GDPT 2018), từ ngày 8 - 15/7/2020, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế tổ chức bồi dưỡng mô đun 1 về “Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018” cho 1.178 giáo viên lớp 1 và  và “Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong trường Tiểu học” cho 343 cán bộ quản lí của Sở GD&ĐT Quảng Trị.

Thông qua đợt bồi dưỡng, các giảng viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế giúp giáo viên nắm bắt được tư tưởng chủ đạo và quan điểm phát triển Chương trình GDPT 2018; Mục tiêu, yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh tiểu học trong chương trình GDPT 2018; Kế hoạch giáo dục, nội dung Chương trình GDPT 2018; Định hướng phương pháp dạy học và đánh giá kết quả giáo dục học sinh theo yêu cầu của chương trình GDPT 2018. 

Đợt bồi dưỡng này cũng giúp cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Quảng Trị hiểu rõ yêu cầu, nhiệm vụ của Hiệu trưởng (cán bộ quản lí) trong quản trị hoạt động dạy học, giáo dục ở trường tiểu học. Từ  đó, có thể lập kế hoạch giáo dục nhà trường; Tổ chức thực hiện kế hoạch; Giám sát, đánh giá, điều chỉnh kế hoạch giáo dục trường tiểu học theo yêu cầu Chương trình GDPT 2018; Chỉ đạo hoạt động của tổ/nhóm chuyên môn trong trường tiểu học triển khai Chương trình GDPT 2018.

Đặc biệt, trong đợt hỗ trợ bồi dưỡng đại trà, đội ngũ giáo viên cốt cán của tỉnh Quảng Trị sẽ đóng vai trò trợ giảng cùng các giảng viên sư phạm chủ chốt của ĐHSP-ĐH Huế hỗ trợ giáo viên/cán bộ quản lý tự bồi dưỡng trên Hệ thống bồi dưỡng trực tuyến (LMS) cũng như trong hoạt động bồi dưỡng trực tiếp.

Để tham gia quá trình tự bồi dưỡng, mỗi giáo viên/cán bộ quản lí được cấp 01 tài khoản trên hệ thống LMS, tại địa chỉ: https://taphuan.csdl.edu.vn/. Giáo viên/cán bộ quản lí đăng nhập hệ thống để vào trang học tập cá nhân, tự nghiên cứu các bài học trên hệ thống, xem video, hoàn thành các câu hỏi trắc nghiệm và tương tác trực tuyến với các đồng nghiệp dưới sự hướng dẫn của các giảng viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế.

Học viên phải nghiên cứu kỹ từng nhiệm vụ cụ thể, gồm 3 bước: (1) Đăng ký môn học; (2) Học tập (Ở mô đun 1, tất cả giáo viên phổ thông phải tìm hiểu hai chương trình: Chương trình GDPT tổng thể và CTGDPT môn học); (3) Hoàn thành các khảo sát (Khảo sát cuối mô đun; Đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên; Khảo sát nhu cầu bồi dưỡng thường xuyên). Sau khi hoàn thành 3 khảo sát này, các thầy/cô mới hoàn thành việc tự bồi dưỡng mỗi mô đun. 

Đây là đợt bồi dưỡng quan trọng nhằm thực hiện thành công Chương trình GDPT 2018, đặc biệt đối với khối lớp 1- khối lớp đầu tiên thực hiện Chương trình GDPT 2018 trong năm học 2020 - 2021.

Bùi Mai Lan