Đồng Nai: Hoàn thành bồi dưỡng 2.788 giáo viên lớp 1

Ngày cập nhật : 25/08/2020

Đến nay, 2.788 giáo viên dự kiến dạy lớp 1 năm học 2020-2021 của tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành bồi dưỡng mô đun 1 về Hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên Hệ thống LMS: https://taphuan.csdl.edu.vn của Bộ GD&ĐT, (đạt 99,46%). Trong đó, có 147 giáo viên công tác tại vùng khó khăn (đạt 99,32%).

Hỗ trợ giáo viên đại trà tự bồi dưỡng trên Hệ thống LMS tại trường/cụm trường là 315 giáo viên cốt cán trong toàn tỉnh và giảng viên chủ chốt của Trường Đại học Sư phạm Tp Hồ Chí Minh.

Ảnh minh hoạ. Lê Huy.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT Đồng Nai, 98,31% giáo viên tham gia bồi dưỡng trực tuyến trả lời hài lòng với mô đun bồi dưỡng.

Sở GDĐT Đồng Nai đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục cấp tài khoản học trực tuyến cho tất cả GV và CBQLCSGD của các đơn vị công lập để tham gia bồi dưỡng đại trà trên Hệ thống LMS.

Đồng thời, phối hợp với đơn vị tập huấn cho giáo viên cấp THCS, THPT và GDTX cách sử dụng hệ thống bồi dưỡng trực tuyến LMS.

Tới đây, Đồng Nai sẽ tiếp tục bồi dưỡng các mô đun học tập trên Hệ thống LMS: https://taphuan.csdl.edu.vn cho gần 20.000 giáo viên, cán bộ quản lí đại trà theo phương thức kết hợp bồi dưỡng trực tiếp, với sự hỗ trợ của giáo viên cốt cán, cán bộ quản lí cốt cán và giảng viên sư phạm chủ chốt.

ĐTH