"Các trường Các trường ĐHSP chủ động triển khai hoạt động bồi dưỡng đảm bảo chất lượng, hiệu quả"

Ngày cập nhật : 17/09/2020

Sáng nay, 17/9/2020, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ chủ trì cuộc họp “Chuẩn bị công tác bồi dưỡng GVPT và CBQLCSGDPT cốt cán năm 2020 và xây dựng kế hoạch bồi dưỡng năm 2021”.

Tham dự họp có Ban Quản lý Chương trình ETEP, Dự án RGEP, lãnh đạo Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý Giáo dục, Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Giáo dục Tiểu học và Vụ Kế hoạch Tài chính và Hiệu trưởng 7 Trường ĐHSP, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục - các đơn vị tham gia Chương trình ETEP.

Đại diện các trường sư phạm/học viện tham gia ETEP, lãnh đạo các Cục, Vụ, Ban quản lý Chương trình ETEP bàn kế hoạch cụ thể triển khai hoạt động bồi dưỡng các mô đun tiếp theo cho GVPT và CBQLCSGDPT và xây dựng kế hoạch bồi dưỡng năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ quán triệt quan điểm bồi dưỡng GVPT và CBQLCSGDPT là việc vừa trước mắt, vừa lâu dài và thường xuyên, liên tục, tại chỗ. Để triển khai CTGDPT mới, cần tập huấn cái mới từ nội dung chương trình đến phương pháp.

Bộ trưởng chỉ đạo: Về tài liệu bồi dưỡng, các trường ĐHSP được giao có trách nhiệm xây dựng, tập trung rà soát, thẩm định, nghiệm thu đảm bảo quy trình 18 bước đã được thống nhất, từ hồ sơ đến chất lượng và tiến độ. Các trường cùng góp ý, hoàn thiện thành bộ tài liệu có chất lượng tốt nhất để dùng chung. Các Cục/Vụ có nhiệm vụ chỉ đạo về chuyên môn và các hoạt động bồi dưỡng.

Về triển khai bồi dưỡng, giao các trường ĐHSP chủ động làm việc với các Sở GD&ĐT, thống nhất kế hoạch bồi dưỡng và chủ động triển khai hoạt động bồi dưỡng, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Căn cứ vào kế hoạch của các trường ĐHSP, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý Giáo dục tham mưu cho Bộ có văn bản chỉ đạo các nhà trường, các địa phương thực hiện kế hoạch bồi dưỡng này.

Bộ trưởng yêu cầu Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục làm đầu mối, phối hợp với đơn vị chức năng tổ chức giám sát, đánh giá hoạt động tập huấn, bồi dưỡng, chỉ rõ những bất cập, tồn tại, hạn chế của chương trình/hoạt động bồi dưỡng, từ đó điều chỉnh để xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch bồi dưỡng trong năm tới.

Từ cuối tháng 9/2020, sẽ bắt đầu triển khai bồi dưỡng mô đun 2,3,4 cho GVPT và CBQLCSGDPT trong cả nước.

Theo GD&TĐ