“Triển khai bồi dưỡng GV/ CBQLCSGDPT với tinh thần quyết liệt, đảm bảo chất lượng”

Ngày cập nhật : 15/10/2020

Hôm nay (15/10/2020), Bộ GD&ĐT tổ chức hội nghị trực tuyến với các Sở GD&ĐT trong cả nước nhằm triển khai bồi dưỡng giáo viên phổ thông (GVPT) và cán bộ quản lý giáo dục phổ thông (CBQLCSGDPT) thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ chủ trì hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ: "Công tác bồi dưỡng GV, phát triển nghề nghiệp là vô cùng quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông".

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các đơn vị Vụ/Cục/Ban quản lý Chương trình ETEP/ Ban quản lý Dự án RGEP (thuộc Bộ GD&ĐT); Đại diện lãnh đạo các Sở GD&ĐT các tỉnh/thành phố trong cả nước; 7 trường Đại học Sư phạm và Học viện Quản lý Giáo dục tham gia Chương trình ETEP.

Hơn 90% GV/ CBQLCSGDPT cốt cán hài lòng với bồi dưỡng mô đun 1 

Báo cáo của Bộ GD&ĐT tại hội nghị cho thấy, năm 2019, Bộ GD&ĐT đã bồi dưỡng mô đun 1 “Hướng dẫn thực hiện CTGDPT 2018” cho 28.808 GVPT cốt cán. Trong đó 26.210 học viên hoàn thành bồi dưỡng mô đun 1 (chiếm 91%);  Bồi dưỡng mô đun 1 về “Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong trường Tiểu học/THCS/THPT” cho 4.062 CBQLCSGDPT cốt cán ( 98%). Trong đó, 3.967 học viên hoàn thành bồi dưỡng mô đun 1 (97,75%).

Giám đốc Chương trình ETEP - TS Nguyễn Ngọc Dũng báo cáo kết quả bồi dưỡng mô đun 1.

Kết quả trả lời phiếu khảo sát thực tuyến cho thấy hơn 90% GV&CBQLCSGDPT cốt cán hài lòng về mục tiêu, nội dung/phương pháp bồi dưỡng, đánh giá kết quả, học liệu, công tác tổ chức, báo cáo viên/giảng viên và tác động của mô đun bồi dưỡng.

Phương thức bồi dưỡng mới, theo công thức 5-3-7 (5 ngày học trực tuyến trên hệ thống LMS, 3 ngày học trực tiếp và 7 ngày tự học hoàn thành các bài tập trên LMS) yêu cầu khóa học) được học viên đánh giá  cao, phù hợp với điều kiện công việc thực tế và nhu cầu học tập thường xuyên, tại chỗ của giáo viên.

Thông qua bồi dưỡng mô đun 1, GV và CBQL cốt cán đã nắm được chương trình GDPT 2018, hiểu được cách đánh giá, những điểm đổi mới cốt lõi, quan trọng. 

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Những nút thắt cần tháo gỡ

Mặc dù vậy, vừa qua, có thực trạng là một số địa phương tổ chức bồi dưỡng chưa đúng với quy chế bồi dưỡng thường xuyên (120 tiết, trong đó TW 40, địa phương 40, tự học 40). Nếu không triển khai bồi dưỡng trên hệ thống bồi dưỡng trực tuyến LMS thì sẽ không đảm bảo tinh thần bồi dưỡng thường xuyên, liên tục, tại chỗ, phát triển nghề nghiệp GV/CBQL đáp ứng chuẩn nghề nghiệp theo Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT quy định về chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông và Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

PGS.TS Nguyễn Xuân Thành - Vụ Trưởng Vụ Giáo dục trung học phát biểu tại hội nghị.

Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 là hoàn thành bồi dưỡng mô đun 2,3 cho 28.000 GVPT cốt cán và 4.000 CBQLCSGDPT cốt cán. Ngay sau đó là triển khai bồi dưỡng đội ngũ GV/CBQLGD đại trà.

Tại hội nghị, đại diện các Sở GD&ĐT nêu những khó khăn cần tháo gỡ như đội ngũ GVPT cốt cán của nhiều tỉnh hàng năm có biến động (chuyển vùng, nghỉ thai sản); Sở GD&ĐT đã cử GV/ CBLCSGDPT cốt cán tham gia bồi dưỡng theo hướng dẫn tại Công văn 3587/CV – GDTrH, nhưng số học viên được cử đi vượt số lượng được giao theo Chương trình ETEP (do số lượng trường  phổ thông tăng so với phương án thiết kế ban đầu)….; Hay như khó khăn về kinh phí, thủ tục đấu thầu,..

Trước tình hình nhiều địa phương gặp khó về công tác đấu thầu, Sở GDĐT thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ kinh nghiệm phân bổ kinh phí về từng đơn vị trường học để tổ chức, không phải đấu thầu, đảm bảo tiến độ bồi dưỡng.

Mô đun 2, 3 đặc biệt quan trọng, tiết thực đối với giáo viên

TS Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Tiểu học phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ khẳng định, công tác bồi dưỡng GV, phát triển nghề nghiệp là vô cùng quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông. Dó đó, địa phương nào chưa có kế hoạch bồi dưỡng đại trà mô đun 1 thì cần triển khai ngay, vì từ năm sau bắt đầu thực hiện chương trình GDPT mới lớp 6, GV cần được bồi dưỡng sớm để thực hiện cho tốt.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT nhấn mạnh, các nhà quản lý giáo dục, đội ngũ GV cần nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của bồi dưỡng cho GV. Các Vụ/Cục, Sở GDĐT các địa phương, trường ĐHSP/học viện tham gia ETEP cần triển khai với tinh thần quyết liệt, đảm bảo chất lượng; Chọn đúng đối tượng cốt cán cử đi học. Nếu đội ngũ cốt cán có biến động thì chọn đúng đối tượng, hoặc thay thế bằng 11000 tổ trưởng chuyên môn đã được  Dự án RGEP bồi dưỡng. 

Các sở quan tâm duyệt kế hoạch bồi dưỡng hỗ trợ đồng nghiệp của CBQL cốt cán, hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp của GV (đây là nhiệm vụ nêu trong Thông tư 20). Nếu không thực hiện sẽ thiếu về hồ sơ pháp lý, GV/CBQL cốt cán không hoàn thành bồi dưỡng.

Hoạt động bồi dưỡng theo mô hình mới chuyển từ bồi dưỡng sang tự bồi dưỡng với công thức  5-3-7. Tuy nhiên, quan trọng là phải đảm bảo chất lượng thực sự, đặc biệt là chất lượng của 3 ngày bồi dưỡng trực tiếp. Hai mô đun 2, 3 đặc biệt quan trọng, thiết thực đối với giáo viên.

PGS. TS. Mai Xuân Trường - Hiệu trưởng Trường ĐHSP-ĐH Thái Nguyên phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đội ngũ cốt cán, cần có kế hoạch bồi dưỡng đại trà cho tất cả GV. Với tinh thần bồi dưỡng đại trà theo hướng thường xuyên, liên tục, tại chỗ, ứng dụng CNTT, yêu cầu các địa phương phải đảm bảo đúng 4 yếu tố này. Tuy nhiên, một số địa phương gặp khó khăn trong công tác đấu thầu dịch vụ học trực tuyến LMS. Sắp tới, Bộ GD&ĐT sẽ ban hành chuẩn LMS - là cơ sở thực hiện đấu thầu và hướng dẫn triển khai thực hiện để công tác bồi dưỡng đại trà đảm bảo chất lượng và đạt kết quả tốt.

Bộ GD&ĐT sẽ đưa toàn bộ tài liệu các mô đun lên hệ thống bồi dưỡng trực tuyến LMS giáo, tạo thuận lợi cho các địa phương triển khai bồi dưỡng. Mục tiêu lớn nhất là tạo cơ hội học tập cho tất cả GV/CBQLCSGDPT.

Việc triển khai bồi dưỡng đội ngũ cốt cán cũng như đại trà cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các Vụ/Cục, các trường ĐHSP/Học viện, Chương trình ETEP, các Sở GDĐT.. Bộ GD&ĐT sẽ thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát, hỗ trợ cho từng khu vực nhằm đảm bảo chất lượng hoạt động bồi dưỡng.

Đặng Thị Huệ