Thông báo mời thầu, gói thầu số 46/ETEP/TVCN/DPBDPT

Ngày cập nhật : 13/12/2017

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tên bên mời thầu: Ban quản lý Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP).

Địa chỉ: Số 25 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại/fax/email: Tel:0243.2.151.876/ Fax:0243.6210.020 Email: etep@moet.edu.vn

Mã số thuế: 0107 687 392

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận được tài trợ từ Ngân hàng Thế giới để chi trả chi phí cho “Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (Chương trình ETEP)” và dự định dùng một phần tiền tài trợ đó để thanh toán cho hợp đồng tư vấn cá nhân số 46/ETEP/TVCN/DPBDPT: Thuê tư vấn cá nhân điều phối bồi dưỡng thường xuyên tại các trường phổ thông (tư vấn trong nước, cấp trung ương) (1 tư vấn x 12 tháng - người/năm x 4 năm) thuộc Ban quản lý Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP).

Ban quản lý Chương trình ETEP (sau đây gọi là Bên mời thầu) mời các cá nhân có đủ tư cách hợp lệ nộp Hồ sơ quan tâm (Sơ yếu lý lịch) để tham gia bày tỏ quan tâm tới các vị trí tư vấn cá nhân nói trên.

Các tư vấn hợp lệ có thể gửi Hồ sơ quan tâm (trong giờ làm việc, trừ ngày nghỉ/ngày lễ) tới Chương trình theo địa chỉ dưới đây kể từ ngày 13 tháng 12 năm 2017 đến trước 16 giờ 30, ngày 26 tháng 12 năm 2017 (trong giờ hành chính).

Địa chỉ liên hệ để nộp Hồ sơ quan tâm:

Ban quản lý Chương trình ETEP,

Số 25 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: (84-4) 32.151.876

Email: etep@moet.edu.vn

(Liên hệ với Bộ phận Kế hoạch – Tài chính, BQL Chương trình ETEP)