Nâng cao năng lực cho giảng viên sư phạm trong tổ chức dạy học theo phương pháp dạy học tích cực

Ngày cập nhật : 25/12/2017

Từ ngày 19 đến 23/12/2017, Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ GV và CBQLCSGDPT (ETEP) tổ chứcTập huấn về  duy phản biện và lớp học đảo ngược tại Đà Nẵng, nhằm nâng cao năng lực cho giảng viên sư phạm trong tổ chức dạy học theo phương pháp dạy học tích cực thu hút 115 cán bộ, giảng viên đến từ 15 trường ĐHSP và các trường đào tạo sư phạm tham dự.

Các chuyên gia của National Geograpich Leaning  đến từ Anh, Đài Loan và Đức dã trình bày và trao đổi hai nội dung chính: Lớp học đảo ngược và Tư duy phản biện.

Các chuyên gia đã làm rõ các khái niệm: Lớp học đảo ngược, đặc điểm của lớp học truyền thống và lớp học đảo ngược; Những ưu điểm và hạn chế của lớp học truyền thống và lớp học đảo ngược. Trên cơ sở đó, các giảng viên được tập huấn về các phương pháp giảng dạy trong lớp học đảo ngược, cách lên kế hoạch và thiết kế lớp học đảo ngược.

Về “Tư duy phản biện”, các chuyên gia đánh giá, nhìn nhận lại các kỹ năng cần thiết của thế kỷ XXI; Lý thuyết và kinh nghiệm thực tế để giúp học sinh rèn luyện các kỹ năng trong thế kỷ XXI; Khái niệm và phương pháp nâng cao tư duy phản biện cho học sinh; Ý nghĩa của việc thiết kế chương trình môn học theo thang cấp độ tư duy Bloom….

Tại lớp tập huấn, các học viên đã tích cực thảo luận nhằm hiểu rõ hơn về lớp học đảo ngược và phương pháp thiết kế bài học trong lớp học đảo ngược. Nội dung tập huấn được đánh giá là thiết thực, bổ ích cho giảng viên các trường ĐHSP trong bối cảnh nhà trường đang triển khai chương trình đào tạo tiếp cận CDIO.

Đặng Thị Huệ (bt)