Tập huấn “Nâng cao năng lực giảng viên sư phạm về tư duy phản biện và lớp học đảo ngược”

Ngày cập nhật : 26/12/2017

Trong ba ngày từ 26-28/12/2017, tại Hà Nội, 130 học viên là các nhà quản lý, giảng viên đến từ 11 trường đại học/khoa sư phạm khu vực phía Bắc đã tham dự lớp tập huấn “Nâng cao năng lực giảng viên sư phạm về tư duy phản biện và lớp học đảo ngược” do Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP) tổ chức với sự hỗ trợ của tổ chức National Geographics Learning. 

Lớp tập huấn thu hút đông đảo cán bộ, giảng viên 

Lớp tập huấn giới thiệu về tầm quan trọng của việc áp dụng tư duy phản biện trong giảng dạy; Lợi ích của việc ứng dụng tư duy phản biện cho giáo viên và học sinh; Các phương pháp tư duy phản biện trong giảng dạy và  học tập; Giới thiệu các chiến lược của kỹ năng tư duy và áp dụng tư duy phản biện vào giảng dạy và phát triển tiềm năng của người học để giảng viên trở thành người có tư duy phản biện và người dẫn dắt tốt.

Ông David Persey-tập huấn viên khu vực của tổ chức National Geographic Learning

Tại lớp tập huấn, các học viên được giới thiệu và thảo luận về lớp học đảo ngược, về sự đảo chiều của phương pháp giảng dạy truyền thống; Sự khác nhau giữa phương pháp dạy học ở lớp học truyền thống và lớp học đảo ngược; Những lợi ích cũng như hạn chế của lớp học truyền thống và lớp học đảo ngược đồng thời khám phá những cơ hội để áp dụng lớp học đảo ngược vào việc giảng dạy các môn học khác nhau; Ứng dụng các hoạt động sử dụng kỹ năng tư duy phản biện trong lớp học đảo ngược; Cách lập kế hoạch và thiết kế lớp học đảo ngược và áp dụng lớp học đảo ngược vào công việc giảng dạy.

Nội dung tập huấn là mối quan tâm của các học viên

Trước đó, từ ngày 19-23/12, tại Đà Nẵng, Chương trình ETEP đã tổ chức tập huấn về các nội dung này cho 115 cán bộ giảng viên của 15 trường đại học/khoa sư phạm khu vực phía Nam.

Ông Lương Duy Anh, Giám đốc khu vực tổ chức National Geographic Learning phát biểu tại lớp tập huấn

Thông qua chương trình tập huấn, các học viên sẽ thiết kế được lớp học đảo ngược cho bài giảng đối với các môn học, đồng thời ứng dụng được các hoạt động sử dụng kỹ năng tư duy phản biện trong lớp học đảo ngược và các môn học của mình.

Đặng Thị Huệ