Bồi dưỡng, phát triển giáo viên dựa vào nhà trường

Ngày cập nhật : 27/12/2017

Thái Lan coi việc đào tạo dựa vào nhà trường là một chiến lược bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giáo viên đương nhiệm để đạt được thành công trong công cuộc đổi mới dạy học.

Anrhh minh họa

Đào tạo dựa vào nhà trường

TS. Ngô Vũ Thu Hằng (Trường ĐH Sư phạm Hà Nội) cho biết: Giáo dục là lĩnh vực được Chính phủ đầu tư ưu tiên ở Thái Lan. Việc đào tạo giáo viên là nhằm đào tạo ra những con người có đủ phẩm chất, đạo đức, kiến thức, năng lực, kĩ năng sư phạm và biết khơi dậy niềm say mê, hứng thú ở người học.

Trước đây, các chương trình đào tạo bồi dưỡng phát triển tay nghề cho giáo viên thường được tổ chức tập trung ở một thành phố. Muốn tham gia, giáo viên phải nghỉ dạy. Tuy nhiên, cách tổ chức như vậy được cho là không hiệu quả. Bộ Giáo dục đã đưa ra một chương trình đào tạo bồi dưỡng mới hợp lí hơn, được tiến hành ngay tại các cơ sở giáo dục. Đó là hoạt động đào tạo dựa vào nhà trường. Theo chương trình này, 4 dự án đã được tiến hành, bao gồm: dự án giáo viên quốc gia, dự án giáo viên chủ chốt, dự án nghiên cứu và triển khai các hình mẫu đào tạo dựa vào nhà trường, và dự án hỗ trợ đào tạo dựa vào nhà trường.

Dự án giáo viên chủ chốt được thực hiện nhằm chọn lựa được những giáo viên có thể áp dụng thành công quan điểm lấy người học làm trung tâm và tiến hành đào tạo lại với những giáo viên khác.

Dự án giáo viên quốc gia nhằm chọn lựa được những giáo viên có thể nghiên cứu và triển khai quá trình đổi mới dạy học đồng thời cũng thực hiện hoạt động đào tạo đối với giáo viên.

Hai dự án này đã giúp cho các giáo viên ở trường thay đổi được cách dạy của mình, từ phương pháp áp đặt sang phương pháp tích cực.

Dự án nghiên cứu và triển khai các mẫu hình đào tạo dựa vào nhà trường được thực hiện nhằm phát triển các mô hình đào tạo dựa vào nhà trường và giúp cho giáo viên có thể áp dụng được phương pháp lấy học sinh làm trung tâm.

Dự án này đã giúp đào tạo được rất nhiều giáo viên có thể thực hiện các hoạt động đổi mới giáo dục một cách hiệu quả: giúp học sinh hứng thú với hoạt động học và tích cực, sáng tạo trong khi học.

Dự án hỗ trợ đào tạo dựa vào nhà trường thuộc chính sách và kế hoạch chiến lược cho việc phát triển giáo viên đương nhiệm và thúc đẩy quá trình cải cách dạy học. Các kết quả nghiên cứu đã cho thấy các mô hình đào tạo mới này rất có hiệu quả với giáo viên nói riêng và với ngành sư phạm nói chung.

Hình ảnh có liên quan

Ảnh minh họa (KT interrnet)

10 nguyên tắc bồi dưỡng, đào tạo giáo viên dựa vào nhà trường

Theo TS. Ngô Vũ Thu Hằng, việc bồi dưỡng, đào tạo giáo viên dựa vào nhà trường được Thái Lan thực hiện dựa trên 10 nguyên tắc sau:

Thứ nhất: Việc đào tạo là quá trình phát triển dựa trên tình hình thực tế và những nhu cầu thực sự của nhà trường và giáo viên. Mục tiêu cuối cùng của việc đào tạo là nâng cao năng lực của giáo viên trong việc tổ chức dạy học và khơi dậy tiềm năng ở học sinh.

Thứ 2: Việc đào tạo được tiến hành tại nhà trường, dựa vào nhà trường, và đôi khi ở cả cộng đồng, nhà trường phải có trách nhiệm với việc đào tạo đó.

Thứ 3: Các giáo viên được lựa chọn được coi là các giáo viên đầu đàn, họ đào tạo lại, nâng cao năng lực cho các giáo viên khác. Các giáo viên đầu đàn hiểu rất rõ các yêu cầu của công cuộc đổi mới dạy học.

Thứ 4: Việc đào tạo phải dựa trên cơ sở tự nguyện.

Thứ 5: Cả giáo viên đào tạo và giáo viên được đào tạo đều phải nỗ lực trong việc nhận thức, lập kế hoạch và trong quá trình tiến hành đào tạo.

Thứ 6: Việc đào tạo phải gắn liền với thực tiễn, được áp dụng vào ngay những tình huống cụ thể trong lớp học.

Thứ 7: Việc đào tạo phải liên tục và nhắc đi nhắc lại, thường xuyên tổ chức các cuộc họp để giải quyết các vấn đề phát sinh.

Thứ 8: Quá trình đào tạo được tiến hành theo quy trình đã thiết kế.

Thứ 9: Quá trình đào tạo bao gồm cả giám sát, kiểm tra, đánh giá. Việc đánh giá phải được tiến hành trước, trong khi và sau khi đào tạo.

Thứ 10: Đào tạo là một phần trong công việc của những người đào tạo và được đào tạo với mục đích cuối cùng là nâng cao chất lượng và chuẩn nghề sư phạm cũng như nâng cao năng lực của học sinh.

"Thái Lan rất chú trọng việc bồi dưỡng đào tạo giáo viên để chuẩn hóa, nâng chuẩn đối với giáo viên. Nhờ vậy giáo dục Thái Lan trong những năm gần đây đã có những bước chuyển mình đáng kể và được coi là một nền giáo dục khắt khe và có chất lượng cao" - TS. Ngô Vũ Thu Hằng.

  

    Theo Hải Bình (GD&TĐ)