Thông báo kết quả lựa chọn gói thầu: "54B/ETEP/TVCN/HTCNTT"

Ngày cập nhật : 03/01/2018

Tên bên mời thầu: Ban quản lý Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP)

Địa chỉ: Số 25 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại/fax/email: Tel:0243.2.151.876/ Fax:0243.6210.020 Email: etep@moet.gov.vn

Mã số thuế: 0107 687 392

  1. Tên dự án: Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP).
  2. Tên gói thầu: 54B/ETEP/TVCN/HTCNTT: “Thuê tư vấn cá nhân về hạ tầng thiết bị công nghệ thông tin của hệ thống bồi dưỡng thường xuyên qua mạng (tư vấn trong nước) (1 tư vấn x 12 tháng, trong 2 năm)”.
  3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu trong nước.
  4. Giá gói thầu: 21.600 USD (Bằng chữ: Hai mươi mốt nghìn sáu trăm đô la Mỹ chẵn) tương đương 486.000.000 VNĐ.
  5. Tên tư vấn trúng thầu: Ông Trần Trọng Nghĩa - Địa chỉ: P1448 CC VP6 Bán Đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
  6. Giá đề nghị trúng thầu: 480.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi triệu đồng.)
  7. Loại hợp đồng: Trọn gói.
  8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng, theo hình thức bán thời gian.
  9. Quyết định phê duyệt: Số 108/QĐ-ETEP ngày 06/12/2017 của Giám đốc Ban quản lý Chương trình ETEP