Thông báo kết quả lựa chọn gói thầu 55A/ETEP/TVCN/CNTT

Ngày cập nhật : 03/01/2018

Tên bên mời thầu: Ban quản lý Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP)

Địa chỉ: Số 25 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại/fax/email: Tel:0243.2.151.876/ Fax:0243.6210.020 Email: etep@moet.gov.vn

Mã số thuế: 0107 687 392

  1. Tên dự án: Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP).
  2. Tên gói thầu: 55A/ETEP/TVCN/CNTT: Thuê tư vấn cá nhân công nghệ thông tin điều phối và tổ chức vận hành hệ thống bồi dưỡng thường xuyên qua mạng (tư vấn trong nước, cấp trung ương) (1 tư vấn x 12 tháng - người/năm x 5 năm).
  3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu trong nước.
  4. Giá gói thầu: 108.000 USD/5 năm (Bằng chữ: Một trăm linh tám nghìn đô la Mỹ chẵn) tương đương 2.430.000.000 VNĐ.
  5. Tên tư vấn trúng thầu: Ông Phạm Văn Thanh - Địa chỉ: Tổ dân phố Trung 1, Phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
  6. Giá đề nghị trúng thầu: 480.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi triệu đồng.)
  7. Loại hợp đồng: Theo thời gian.
  8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng, có thể gia hạn tùy theo nhu cầu của BQL Chương trình ETEP.
  9. Quyết định phê duyệt: Số 108/QĐ-ETEP ngày 06/12/2017 của Giám đốc Ban quản lý Chương trình ETEP.