Hội thảo - Tập huấn triển khai Thỏa thuận thực hiện Chương trình ETEP

Ngày cập nhật : 03/08/2018

Trong 2 ngày, từ ngày 2 - 4/8/2018, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và các bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP) tổ chức Hội thảo - Tập huấn triển khai Thỏa thuận thực hiện Chương trình ETEP nhằm hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật các Trường ĐHSP chủ chốt tham gia ETEP xây dựng kế hoạch giám sát - đánh giá quá trình triển khai thực PA.

TS Nguyễn Ngọc Dũng-Giám đốc Chương trình ETEP phát biểu khai mạc Hội thảo

Chuyên gia Nguyễn Thị Tuyết hỗ trợ xây dựng kế hoạch giám sát-đánh giá

Chuyên gia Lê Thị Kim Anh chia sẻ với Học viện Quản lý giáo dục

Sau khi các chuyên gia tư vấn của Ban Quản lý Chương trình ETEP hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật, đại diện 4 trường: Đại học sư phạm Hà Nội, Đại học sư phạm Hà Nội 2, ĐHSP-ĐH Thái Nguyên, ĐH Vinh và Học viện Quản lý giáo dục cùng trao đổi, thảo luận một số nội dung chính: Triển khai và thực hiện nhiệm vụ được giao theo nội dung PA; Xây dựng kế hoạch giám sát và đánh giá (M&E); Xây dựng kế hoạch M&E phát triển năng lực nhà trường.

Hội thảo diễn ra trong hai ngày 2-3/8/2018

Triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động của Chương trình ETEP, từ tháng 10/2017, với sự hỗ trợ kỹ thuật của các chuyên gia Ngân hàng Thế giới và Ban quản lý Chương trình ETEP, các trường đại học sư phạm chủ chốt đã triển khai xây dựng Thỏa thuận thực hiện Chương trình ETEP (PA). 

Phát biểu khai mạc Hội thảo-Tập huấn, TS Nguyễn Ngọc Dũng, Giám đốc BQL Chương trình ETEP nhấn mạnh: Để các nhiệm vụ đã được nêu trong PA khi thực hiện đảm bảo đúng tiến độ về thời gian và đạt được kết quả/sản phẩm đáp ứng với yêu cầu của mỗi DLIs/kết quả như đã cam kết, việc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ của PA một cách khoa học, sử dụng hiệu quả nguồn lực từ vốn vay của Chương trình là vô cùng quan trọng quyết định sự thành công của mỗi hoạt động.

Đại diện trường ĐHSP-ĐH Thái Nguyên trao đổi tại Hội thảo

Đại diện trường Đại học Vinh trao đổi tại Hội thảo

Hoc viện Quản lý Giáo dục thảo luận nhóm

Thảo luận sôi nổi 

Đặng Thị Huệ