Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 05/ETEP/HH/ĐG

Ngày cập nhật : 05/12/2018

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

Gói thầu: “Mua sắm đồ gỗ cho Ban Quản lý Chương trình”

Tên bên mời thầu: Ban quản lý Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP)

Địa chỉ: Số 25 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại/fax/email: Tel:0243.2.151.876/ Fax:0243.6210.020 Email: etep@moet.edu.vn

Mã số thuế: 0107 687 392

 

Tên gói thầu

05/ETEP/HH/ĐG: Mua sắm đồ gỗ cho Ban Quản lý Chương trình

 

Tên dự án/ Dự toán mua sắm

Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông

 

Chủ đấu tư

Ban quản lý Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông

 

Hình thức lựa chọn NT

Chỉ định thầu

 

Giá gói thầu

400.000.000  VND

 

Nhà thầu trúng thầu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP HƯNG PHÁT

Giá trúng thầu

374.455.000  VND

Hình thức hợp đồng

Trọn gói

Thời gian thực hiện HĐ

1  Tháng

Văn bản phê duyệt

2610/QĐ-QLCDA ngày 28/11/2018

Ngày phê duyệt

28/11/2018