Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 09/ETEP/PTV/TX: Thuê xe ô tô

Ngày cập nhật : 05/12/2018

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

Gói thầu: “Thuê xe ô tô”

Tên bên mời thầu: Ban quản lý Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP)

Địa chỉ: Số 25 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại/fax/email: Tel:0243.2.151.876/ Fax:0243.6210.020 Email: etep@moet.edu.vn

Mã số thuế: 0107 687 392

 

Tên gói thầu

09/ETEP/PTV/TX: Thuê xe ô tô

   

Tên dự án/ Dự toán mua sắm

Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông

   

Bên mời thầu

Ban quản lý Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông

   

Hình thức lựa chọn NT

Chào hàng cạnh tranh

   

Giá gói thầu

1.020.000.000 VND

   

Nhà thầu trúng thầu

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

   

Giá trúng thầu

931.000.000 VND

   

Hình thức hợp đồng

Trọn gói

   

Thời gian thực hiện HĐ

49 Tháng

   

Văn bản phê duyệt

2628/QĐ-QLCDA ngày 30/11/2018

   

Ngày phê duyệt

30/11/2018